Viktig information

Vi har sedan en tid tillbaka stor efterfrågan på nyanslutningar och anläggningsförändringar, vilket har medfört att handläggningstiderna är längre än normalt.

Vi ber dig därför att komma in med din offertförfrågan i god tid.

Viktigt meddelande

Anslutning till elnätet

Ska du dra in el i nybyggt hus eller i fritidshuset? Vill du ansluta en anläggning som har varit avslagen? Eller behöver du en tillfällig anslutning? Här hittar du den information du behöver.

Ny anslutning

När du vill dra in el till ditt hus börjar du med att kontakta en elinstallatör. Du kan kontrollera elinstallatörens behörighet hos elsäkerhetsverket.

Se gärna vår checklista som visar hur det går till att få el till din bostad och vem som gör vad och när. Passa också på att se våra elnätspriser.

Vad kostar en ny anslutning för 16-25 Ampere?

Huvudsäkringarna 16, 20 och 25 Ampere har samma anslutningsavgift. Priset baseras på avståndet fågelvägen från din anslutningspunkt till närmaste befintliga anslutningspunkt med tillräcklig kapacitet i vårt lågspänningsnät. Med anslutningspunkt menar vi befintlig stolpe, befintligt kabelskåp eller befintlig nätstation. Man kan se det som att anslutningsavgiften består av två delar: en avgift för tillgång till elnätet och en avgift för servisledningen.

Vid anslutningar under särskilda förhållanden kan avgiften komma att räknas på andra grunder. Den exakta avgiften får du i vår offert, när vi vet hur förutsättningarna ser ut just hos dig. Meddela oss också gärna om anläggningen varit ansluten till elnätet tidigare.

Avstånd   16 - 25 A
0 - 199 meter  27 625 kr
200 - 599 meter  27 625 kr +
236,25 kr/m 
600 - 1 199 meter  122 125 kr +
140,00 kr/m
1 200 - 1 800 meter  206 125 kr +
208,75 kr/m

Rörlig avgift betalas inte för de första 199 meterna oavsett zon utan enbart för överskjutande del. Vid avstånd över 1 800 m beräknas en individuell anslutningsavgift. Priser inklusive moms.

 

Ska du ansluta 35 Ampere eller högre säkringsstorlek? Se anslutning för företagskunder.

Återanslutning

Om du vill ansluta en anläggning som har varit avslagen, rekommenderar vi att du kontaktar en elinstallatör som kontrollerar din anläggning innan strömmen slås på. Din elinstallatör anmäler återanslutningen till oss. Tänk på att det är du som fastighetsägare som har ansvar för att din anläggning följer gällande regler och är säker när strömmen slås på. Om ditt mätarskåp sitter på Vattenfalls anläggning måste du samtidigt ändra mätarens placering.
Läs mer under flytt av ledningar

Vi kopplar in strömmen fram till din huvudsäkring, med uttagna säkringar och huvudbrytaren frånslagen. Du eller din elinstallatör slår på strömmen till ditt hus. Tiden innan vi kan koppla in din anläggning beror på vilka åtgärder vi behöver utföra före anslutningen.

Vad kostar en återanslutning?

Säkringsintervall  Inom 30 dagar
(pris inklusive moms) 
 Inom 3 år
(pris inklusive moms) 
 Efter 3 år
(pris inklusive moms)
 16 - 63 A      0 kr  3 000 kr  Beställ offert
 80 A och över     0 kr  7 000 kr  Beställ offert

 

Tillfällig anslutning

Behöver du ström under kortare tid än ett år kan du beställa en tillfällig anslutning. Tjänsten gäller i områden där anslutningen kan göras i befintligt nät utan att förstärkning krävs. Börja med att anlita en elinstallatör som i sin tur kontaktar oss.

orange divider
Checklista vid elanslutning

Checklista

Checklista vid elanslutning

Åtta enkla steg för att få ditt hem anslutet till elnätet. Använd dig av vår checklista.

Kabelanvisning

Kabelanvisning

Gräva nära ledning

När du ska bygga eller gräva är det bra att veta var elkablar och eventuella fjärrvärmeledningar ligger så att du inte skadar dem av misstag.

Kundlöften

Våra kundlöften

Rättigheter och kundlöften

Genom våra kundlöften till dig som elnätskund utmanar vi både oss själva och branschen då våra löften sträcker sig längre än de allmänna villkoren.

Vanliga frågor och svar