Ändra anslutning

Här hittar du information om du vill ändra en anslutning eller abonnemang, flytta elmätare eller anläggning, ändra huvudsäkring eller byta från 1-fas till 3-fas.

Vilken ändring vill du göra?

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar.

Ändra huvudsäkring

Om du vill ändra huvudsäkring anlitar du en elinstallatör som anmäler förändringen till oss och sedan utför arbetet hos dig. Här kan du läsa mer om de olika intervallerna för huvudsäkring och hur du går tillväga för att öka eller sänka storleken på din huvudsäkring. 

Dela abonnemang

Här kan du läsa om hur du gör om du vill dela upp ett abonnemang till flera, till exempel om du ska bygga om övervåningen till en separat lägenhet.

Slå ihop abonnemang

Här kan du läsa om hur du går tillväga om du vill slå ihop två eller flera abonnemang. Vilka kriterier som måste uppfyllas och hur arbetet går till. 

Avsluta abonnemang

Att säga upp ditt abonnemang kan vara aktuellt om du ska riva ditt hus eller slå ihop två eller flera abonnemang. Det kostar ingenting att avsluta abonnemanget. Fyll i och skicka in blanketten minst en månad före elleveransen ska upphöra.

Ändra från 1-fas till 3-fas upp till 250 ampere

Här kan du läsa om elsäkerhet och kostnad vid ändring från 1-fas till 3-fas anläggning upp till 250.

Flytta elmätare

Här kan du läsa om vad som gäller beroende på vart du vill flytta din elmätare.

Flytta elledning, elstolpe eller elskåp

När du bygger om eller bygger nytt kan servisledningen på din tomt behöva flyttas eller luftledning bytas till jordkabel. Du kan också skicka en förfrågan till oss gällande flytt av vår anläggning utanför din tomt.  

Bryta strömmen tillfälligt

Behöver du bryta strömmen till din fastighet tillfälligt kan du beställa det från oss.