Ändra anslutning

Rutin vid mätarbyten inomhus för att minska smittspridning av Covid-19 – enbart kritiska ärenden utförs i kunds bostad
För att minska smittspridningen av Covid-19 utför vår fältentreprenör för tillfället enbart kritiska arbeten i kundens bostad. Berör ärendet en mätare som sitter inomhus kan vårt fältutförande därför komma att pausas om det inte handlar om ett brådskande ärende. Ska ärendet utföras i fält gäller en ömsesidig riskbedömning. Tekniker som utför arbeten i kunds bostad måste självklart vara friska och får inte ha uppvisat några symptom under de senaste två dagarna. Våra anlitade tekniker kommer att kontakta dig inför mätarbytet och det är viktigt att vi får reda på om någon i hushållet har symptom. Är någon i hushållet sjuk eller har uppvisat symptom de senaste två dagarna behöver vi senarelägga arbetet.

 

Här hittar du information om du vill ändra en anslutning eller abonnemang, flytta elmätare eller anläggning, ändra huvudsäkring eller byta från 1-fas till 3-fas.