Ändra och bygga om

Vill du dela ditt abonnemang, ändra från 1-fas till 3-fas, ändra huvudsäkring eller begära flytt av ledning, elstolpe eller elskåp som ägs av Vattenfall Eldistribution? Här får du information till din hjälp.

VILKEN ÄNDRING VILL DU GÖRA?

Du behöver alltid kontakta en behörig elinstallatör för arbeten som påverkar elanläggningar. Elinstallatören sköter kontakten med oss som elnätsägare när du vill göra ändringar som berör vår anläggning (säkringsskåp och mätare) hemma hos dig och våra ledningar, elstolpar och elskåp på, eller utanför, din tomt.