Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Ändra anslutning

Vår hantering av mätararbeten inomhus under Covid-19-pandemin
Arbeten i kunds bostad när mätaren sitter inomhus utförs under förutsättning att vår fälttekniker gjort en godkänd riskbedömning i dialog med kunden. Denna innebär att boende i kunds bostad måste vara friska och ha accepterat att tekniker får tillgång till bostaden för sitt arbete. Vår personal som utför arbetet på elmätaren är självklart symptomfri.

 

Här hittar du information om du vill ändra en anslutning eller abonnemang, flytta elmätare eller anläggning, ändra huvudsäkring eller byta från 1-fas till 3-fas.