Vid den här tiden på året är det många som öppnar upp sommarstugan efter vintervilan. Då är det viktigt att se över elsystemet i stugan då elsäkerheten kan försämrats när apparater stått oanvända och elen kanske varit avstängd.

Råd och tips inför sommarstugesäsongen

Har du ett äldre sommarhus som ska öppnas och värmas upp efter vintervilan? Var då särskilt uppmärksam på eluttag och kablar. Titta efter eventuella sprickor och missfärgningar som kan bero på överbelastning, vilket i längden kan leda till brand.

Har sommarstugan en jordfelsbrytare ska du kontrollera att den fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Jordfelsbrytaren förhindrar att saker blir strömförande och skadliga. Om den inte slår ifrån, kontakta ett elinstallationsföretag för kontroll.

Kolla även att säkringarna i proppskåpet (om de är av den gamla sorten) fungerar och är ordentligt fastskruvade.


Testa elsäkerheten i ditt hus

Läs och ladda gärna ner Energisäkerhetsverkets checklista och ta reda på hur elsäkert ditt hus är.

Visa checklista