Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Vad gör jag med elnätsavtalet när jag ska flytta?

Elnätsavtalet är knutet till en adress och måste alltid sägas upp vid en flytt. Oavsett om du ska flytta till eller från en bostad som är ansluten till Vattenfall Eldistributions elnät så behöver du anmäla din flytt till oss. Det gäller även om du gjort en flyttanmälan hos adressändring eller ändrat din folkbokföringsadress hos Skatteverket. 

Du har två elavtal - elnät och elhandel

Du har som kund två olika avtal för din el, ett elnätsavtal, som tecknas med det elnätsföretag som äger elledningarna i ditt område samt ett elhandelsavtal. Elhandelsavtalet tecknar du med valfritt elhandelsföretag och det gäller den el du faktiskt använder i hemmet.

Glöm inte elhandelsavtalet när du flyttar in!

Du behöver bara anmäla din utflytt till oss och inte till ditt elhandelsföretag, vi sköter den kontakten åt dig!

När du flyttar in är det däremot viktigt att du tecknar ett nytt avtal med ett valfritt elhandelsföretag, vid en utflytt avslutas nämligen avtalet med din nuvarande elhandlare. Gör du inget aktivt val av elhandelsföretag får du ett så kallat anvisat avtal som ofta är dyrare än andra avtal. På Elpriskollen kan du jämföra olika elhandelsavtal och se vilket som passar dig bäst.

Vanliga frågor och svar