Återanslutning

Om du vill ansluta ett hus som har varit frånkopplat ska du kontakta en elinstallatör som kontrollerar din anläggning och skickar en föranmälan om återanslutning innan strömmen slås på. Tänk på att det är du som fastighetsägare som har ansvar för att din anläggning följer gällande regler och är säker när strömmen slås på. Mätarskåpet får inte sitta inomhus, på Vattenfall Eldistributions anläggning (till exempel stolpe) eller utanför din tomtgräns. Då måste du flytta mätarskåpet och samtidigt beställa flytt av mätarens placering. Läs mer under flytt av ledning.

Vi kopplar in strömmen fram till din huvudsäkring, med uttagna säkringar och huvudbrytaren frånslagen. Du eller din elinstallatör slår på strömmen till ditt hus. Hur lång tid det tar innan vi kan koppla in din anläggning beror på vilka förberedande arbeten vi behöver göra.

 

Kostnad för återanslutning

Säkringsintervall Inom 30 dagar
(pris inklusive moms)
Inom 3 år
(pris inklusive moms)
16–63 A 0 kr 3 000 kr
80 A och över 0 kr 7 000 kr

Har det gått längre tid än tre år får du prisuppgifter efter att din elinstallatör skickat en föranmälan eller genom att själv göra en offertförfrågan för ny anslutning.