Vattenfall satsar på nästa generations smarta elmätare

Under nästa år påbörjas arbetet med att rulla ut smarta elmätare till 900 000 kunder och 40 000 nätstationer i Vattenfall Eldistributions elnätsområden. Satsningen ger kunderna möjlighet att ta del av mätdata i realtid samt underlättar installation av egenproducerad el, såsom solceller. Som helhet ger det ett robust och smart elnät med färre strömavbrott rustat att möta energiomställningen och den ökade elektrifieringen i samhället och ett klimatsmartare liv för kunderna.

De nya funktionskraven för elmätare som regeringen beslutat om kommer att gälla från 1 januari 2025. För att möta de nya kraven påbörjas under nästa år arbetet med att fasa ut befintliga elmätare hos 900 000 kunder i Vattenfall Eldistributions elnätsområden. Arbetet beräknas fortsätta under 2021-2024.

De nya smarta elmätarna ger kunderna möjlighet att ta del av sina mätdata i realtid och underlättar för installation av egenproducerad el, såsom t.ex. solceller då elmätarna redan är förberedda för in- och utmaning  De nya elmätarna gör också att kunden enkelt kan koppla upp sig mot energieffektiviseringstjänster.

Färre strömavbrott och snabbare felavhjälpning

Smarta mätare installeras även i 40 000 nätstationer på lågspänningsnätet. All mätdata levereras trådlöst via en mobilkommunikationslösning, förberedd för bland annat framtidens standarder för 5G och IoT. Sammantaget skapas ett robustare smartare elnät med färre strömavbrott, snabbare felavhjälpning rustat för att bidra till elektrifieringen i samhället och ett klimatsmartare liv för kunderna.

Samtliga äldre elmätare kommer att ha fasats ut och ersatts med nya smarta elmätare innan de nya funktionskraven träder i kraft i januari 2025. Vattenfall Eldistribution kommer att kontakta kunderna i god tid innan själva elmätarbytet.

Om mätaren

Men den nya smarta elmätaren blir det betydligt enklare att göra saker än tidigare. Några exempel är:

  • Följa sin elanvändning i realtid
  • Koppla upp sig mot energieffektiviseringstjänster
  • Installera egenproducerad el, såsom solceller

Då byter vi elmätare

Arbetet med att installera de nya elmätarna börjar under 2021 och pågår fram till och med 2024. Vattenfall hör i god tid av sig till dig för att förbereda elmätarbytet.

Kundservice

Hör gärna av dig till vår kundservice om du har frågor. 

 

Kontakta oss

Mer information

Vill du veta mer om bytet till smarta elmätare? Följ länkarna nedan. 

 

Information från Konsumenternas energimarknadsbyrå

Information från Energiföretagen