Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Vattenfalls nät högst i solcellstoppen

Ödeshög och Vadstena kommun i Östergötland har Sveriges högsta installerade effekt från solcellsproduktion per invånare, 73 respektive 68 W. Det visar branschföreningen Svensk Solenergis sammanställning som baserar sig på siffror från Energimyndigheten. Dessutom  placerar sig ytterligare ett av Vattenfalls nätområden i Vätternbygden, Boxholm, på plats nummer 4 med 64 W installerad effekt per invånare.

Rekordsnabb utveckling ställer krav på smidig hantering

Per Holmquist är handläggare på Vattenfall och har arbetat med solcellsanslutningar sedan de första anläggningarna började installeras hos privatpersoner i Sverige,

- Utvecklingen har tagit riktig fart det senaste året. Vi har tredubblat våra resurser i handläggningen för att hinna med.

Många är inblandade under värdekedjan från kundförfrågan och föranmälan till färdig anslutning och den erforderliga uppmärkningen av produktionsanläggningen. Vattenfall Eldistribution behöver kontinuerligt se över att alla delar i processen klaffar, från handläggar- och montörresurser till materialbeställningar. Det vi parallellt ser över är att kunna programmera om mätare till dubbelmätning, s.k. fyrkvadrantmätning, på distans framöver. På så sätt behöver vi inte skicka ut en montör för att byta ut mätaren så att den ska kunna mäta både in- och utmatning på elnätet. 

Stallarholmen kan vara Vattenfalls solcellstätaste område 

Per berättar vidare att Stallarholmen i Strängnäs kommun är ett av Vattenfalls elnätsområden där vi har rekordmånga solcellsanläggningar bland mindre producenter, främst privatpersoner och mindre företag som jordbruk. Många solcellstäta gator finns också i Uppsalatrakten.

- Förutom viss lokal uppmärksamhet verkar det som att grannar och bekanta i hög grad inspirerar varandra till att göra slag i saken och ansluta egen elproduktion, säger Per.

Förutom den ekonomiska biten, att återbetalningstiden för investeringen krympt betydligt de senaste åren och åren då solenergiproduktionen är en ren vinstaffär därmed har ökat, så är det egna intresset för miljöfrågor och hållbarhet av stor vikt. 

För elnätsbolag innebär den snabba solcellsutvecklingen utmaningar då elnätet måste anpassas, och ibland byggas ut, för att kunna ta emot den varierande solelsproduktionen. Men den energi som används av producenten för eget bruk innebär också vissa fördelar för nätbolaget som får minskade kostnader för energiöverföring i nätet. Nätnyttan kommer producenten till godo i form av energiersättning från nätbolaget per producerad kWh.  

Varselmärkning vid elmätaren samt vid kundens övriga elcentraler är ett krav.

Varselmärkning

Varselmärkning vid elmätaren samt vid kundens övriga elcentraler är ett krav.

Arbetsbrytare

Arbets- /säkerhetsbrytare mot solcellsanläggning ska finnas åtkomlig för nätägarens personal och vara blockerbar.

Mer information

­­­Sedan 2013 har antalet solcellsanslutningar i Vattenfalls nät ökat med 600%.

Idag finns ca 2 500 produktionsanläggningar anslutna till Vattenfalls lågspänningsnät, varav 95 procent är solcellsanläggningar. 98 procent av alla nya produktionsanläggningar är solcellsanläggningar.

Hälften av produktionsanslutningarna på lågspänningsnätet finns i vår nätområde i Vätterbygden, Nyköping med omnejd, Vagnhärad, Finspång, Flen och Vingåkersbygden.

Vätterbygden (öster och norr om Vättern från Askersund i norr till Malexander i söder) är det nätområde med högst antal anslutningar i vårt nät, följt av Uppsala och Sjuhäradsbygden.

VEM ANSVARAR FÖR VAD

  • Elinstallatören ansvarar för att utföra installationsarbetet enligt gällande regler, anmäla korrekta uppgifter till nätbolag inklusive uppgifter om växelriktare och inställda skyddsfunktioner, varselmärka anläggningen och förse den med arbetsbrytare. Utföra kontroll av solcellsanläggningen innan den tas i bruk. Efter anslutning ansvarar fastighetsägaren för den egna solcellsanläggningen.
  • Vattenfall Eldistribution ansvarar för att kontrollera att befintlig kapacitet i elnätet räcker för att ta emot den nya produktionen och för att byta ut elmätaren. Detta behövs för att både förbrukning och produktion ska kunna registreras. Den nya mätaren monteras efter inskickad färdiganmälan från elfirman.
  • Leverantören av solpanel eller solpaket ansvarar för information till kunden om underhåll och skötsel av solcellsanläggningen. 

Mer information om anslutning av solcellsanläggning