Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktuellt hösten 2018 - Tekniskt rätt och fel

Ett år efter #metoo och #teknisktfel summerar vi vad som har hänt.

Vad som är rätt och fel yrkesutövande är fundamentalt oavsett vilket område du arbetar med, men konsekvenserna av felaktigt agerande kan variera. Inom elinstallation kan konsekvenserna bli allvarliga och elsäkerheten måste självklart alltid komma i första hand.

Annat yrkesutövande och agerande generellt sett på arbetsplatsen kan få mer subtila och indirekta negativa konsekvenser. Trots att följderna av ett felaktigt agerande inte är lika tydliga är det lika viktigt att agera yrkesmässigt och korrekt.

Ett år efter #metoo och #teknisktfel

En grabbig jargong kanske många ser som ett naturligt inslag inom bygg-, teknik och elbranschen. Men många blev nog förvånade och chockade över de skildringar om negativ särbehandling, diskriminering och övergrepp  som började målas upp i samband med #metoo i slutet av 2017.

Ett år senare har upprop som #sistaspikenikistan och #teknisktfel samlat tusentals medarbetare, främst kvinnor, i branschen i gemensamma upprop. Nolltolerans gällande sexuella trakasserier, övergrepp och sexistisk jargong på arbetsplatser krävdes, liksom en visselblåsarfunktion för anonym anmälan och en utbildningssatsning för chefer om deras ansvar att utreda sexuella trakasserier. Många stora svenska teknikföretag presenterade därefter sina vidtagna åtgärder som ibland handlat om att tidigare initiativ tydliggjorts och stärkts och ibland helt nya åtgärder.  

Vad gör Vattenfall?

På Vattenfall arbetar vi aktivt med mångfald, inkluderande och allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, ålder, handikapp och sexuell läggning.

Teknikbranschen behöver en stor attraktionskraft för att locka människor och fylla resursbehoven i framtiden. Vi behöver locka många olika sorters människor till vår bransch och branschen behöver  olika typer av människor eftersom olikheter berikar och gör oss bättre. Vi är övertygade om att en ökad öppenhet skapar ett bättre arbetsklimat på arbetsplatsen och ger bättre resultat för verksamheten.

Målen i Vattenfalls mångfaldsstrategi är: bättre könsfördelning, mångfald i kulturell bakgrund och etnicitet och en inkluderande kultur. I en inkluderande kultur känner sig människor uppskattade och ges lika möjligheter att bidra oavsett könsidentitet, sexuell läggning, utbildning, ålder, kulturell bakgrund, etnicitet, erfarenhet, familjesituation, åsikter, religion och perspektiv.

Kvinnliga elektriker berättar

Läs intervjuer på Svenska elektrikerförbundets webb

 

 

Fluke återkallar spänningsprovare

Tillverkaren har gått ut med en varning och frivillig återkallelse av spänningsprovare T110, T130, och T150 med serienummer som startar på 2157000 eller 21570000 och slutar på 4352999 eller 43529999. Eftersom risken är att dessa provare visar spänningslöst trots att det i själva verket är spänningssatt ska produkterna omedelbart sluta att användas och returneras till Fluke Corporation. Tillverkaren ersätter aktuell provare med ett nytt förbättrat instrument.

Läs mer på Elinstallatörens nyhetssida.

Vad gäller för gula röret?

Av praktiska arbetsmiljöskäl tillåter vi enbart kabelskyddsrör med slät insida. Minsta tillåtna ytterdiameter på ett kabelskyddsrör för kabelarea upp till 25 Al är 50 mm. För 50 Al är minsta tillåtna dimension 70 mm vilket i praktiken innebär 75 mm som är det marknaden erbjuder. 

Läs mer i våra frågor och svar

Tillfällig brytning av ström till anläggning

Behöver du tillfälligt bryta strömmen helt till kundens anläggning för att kunna utföra ditt arbete säkert?  För att vara säker på att vi kan bryta strömmen önskat datum behöver du beställa detta från oss minst två veckor i förväg. När vi fått beställningen beställer vi i vår tur arbetet från vår fältentreprenör som åker ut till platsen och tar ut anläggningens säkringar i kabelskåpet. Ange in din anmälan hur länge strömmen till anläggningen behöver vara bruten.

ROT-renovering

Vid en större renovering av flerbostadshus som stambyte exempelvis, så kallad ROT-renovering, behöver du som elinstallatör anmäla detta till oss i förväg. Det är bara vår personal som får ta ned husets elmätare. Om vi inte får en anmälan till oss och därmed inte registrerar mätarnedtagningen kommer vårt fakturasystem fortsätta att skicka ut fakturor för anläggningarna vilket inte brukar uppskattas av mottagarna. Det blir kort sagt en hel del strul för både oss, fastighetsägare och kunderna.

Vid misstanke om omätt ström och eventuell strömstöld gör vi alltid en utredning.

 

Året går mot sitt slut

Vi ber er redan nu tänka på att vi har förlängda ledtider för fältutförande under jul och nyår på grund av begränsade resurser. Vi hoppas förstås på en störningsfri period men vid eventuella strömavbrott prioriteras felavhjälpning och ledtider blir i så fall förlängda ytterligare som en följd av detta .

Telefonsupporten stängd – men vi finns på mail

Vi finns på plats under mellandagarna men vår telefonsupport kommer däremot att vara stängd under perioden 24 december till 2 januari.  Det går bra att maila oss på elinstallator@vattenfall.com, vi bemannar mailen varje arbetsdag och besvarar inkommande frågor i turordning.

bokeh-branch-bright-326147.jpg