Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktuellt våren 2020 – Speciella tider kräver synnerligen gott samarbete

Ett gott samarbete med er är alltid viktigt för oss och speciellt under annorlunda omständigheter.

Pojke läser bok med fötterna vilande mot ett element

 

Ett gott samarbete med er som hjälper våra elnätskunder med elarbeten på sina anläggningar är alltid viktigt för oss. Under den pågående Corona-pandemin är det extra viktigt att vi alla visar hänsyn till varandra och förståelse för den annorlunda förutsättningarna vi har.

Vi på Vattenfall Eldistribution jobbar på som vanligt men följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att arbeta hemstationerade. Vi undviker resor och möten med externa besökare. Självklart stannar vi och vår fältpersonal hemma om vi uppvisar symptom eller har gjort det de senaste två dagarna. I övrigt jobbar vår fältentreprenör på jobbar i stort sett som vanligt. När arbeten ska utföras på befintlig elmätare som sitter i kundens bostad gäller följande:

 • Enbart kritiska ärenden utförs i kundens bostad
  Vi rekommenderar kunden att avvakta med nya förfrågningar om det inte handlar om ett brådskande ärende i kunds bostad. Detta eftersom fältutförandet för ärendet kan komma att pausas om det inte handlar om ett brådskande arbete. Kritiska ärenden utförs i fält efter en ömsesidig riskbedömning och godkänd riskanalys. Detta berör arbeten på befintlig mätare som är placerad inomhus. Den tillfälliga hanteringen berör inte nya anläggningar inklusive produktionsanläggningar.
 • Ömsesidig riskbedömning och riskanalys för att undvika smittspridning
  Behöver arbetet utföras utan dröjsmål gäller ömsesidig riskbedömning. Känner antingen kund eller tekniker oro för smitta så skjuts arbetet upp. Vid arbeten i bostad-/hemmiljö ska både kund och fältpersonal självklart vidta försiktighetsåtgärder.

Vattenfalls kärnverksamheter är väl förberedda för att trygga elproduktion och elleverans under pandemin.

Läs om våra åtgärder

Så ansluter vi våra kunders nya anläggningar utan onödig fördröjning

För att undvika bomkörningar och kunna ansluta kundens anläggning på en gång behöver ni säkerställa att detta är klart innan vi skickar ut vår fälttekniker: 

 • Ett provisoriskt förmonterat kabelskydd är ett krav för anslutningen
  Vi behöver ett provisoriskt förmonterat kabelskyddsrör vi för att vår tekniker ska kunna komma till platsen och ansluta direkt. Ansvar för borrning av hål i tegel och annat på kundens fastighet behöver du som kundens elinstallatör ha. Behöver du information om vilken kabel som ska användas kan vår fälttekniker svara på det.
 • Rätt dimension på kabelskyddsröret - 75 mm som minimum
  Kabelskyddsröret ska ha rätt dimension som är minst 75 mm i diameter för en vanlig villaservis. Detta för att vår tekniker ska kunna dra kabeln i röret utan de problem som lätt uppstår när det är tajt i röret.
 • Draggrop ska finnas vid tomtgräns och mätarskåp
  Draggrop behövs vid tomtgränsen och mätarskåpet för att underlätta montörernas arbete. Draggrop behövs också var 20:e meter om det är en lång sträcka där kabel ska dras.
 • Situationsplan
  Innan våra anslutningsingenjörer och anslutningstekniker börjar hantera föranmälan för den nya anslutningen så behöver vi få in kartunderlag eller situationsplan. Detta underlag ska tydligt visa fastighetsgränserna och befintliga eller planerade byggnader inom fastigheten. Önskat läge för anslutningspunkt och kabelskyddsrör ska framgå. Observera att Vattenfall bestämmer slutlig placering av anslutningspunkten efter kundens beställning.

Läs mer om vad som gäller för kabelskydd, rör, draggrop och situationsplan

Så slipper du problem med för- och färdiganmälningar i Mina elarbeten

Vi kan dessvärre inte garantera att du inte upplever några som helst bekymmer när du använder vår digitala tjänst, även om vi skulle önska det. Vi arbetar på att göra din upplevelse att vår digitala tjänst bättre. Men ibland ställer systemunderhåll och tillfälliga systemstopp till det. Ibland är det funktionalitet som inte fungerar som den ska och då ska vi självklart rätta till det. Vi utvecklar applikationen löpande och kommer sakta men säkert närmare en lösning som fungerar smidigt för dig. Under tiden har vi några tips som kan hjälpa dig på vägen:

Problem att söka anläggning eller skicka in anmälan?

Kan du inte skicka in din för- eller färdiganmälan eller söka fram en anläggning? Har du haft sidan uppe länge? Testa att logga ut och logga in igen. Har du haft sidan uppe i mer än 20 minuter utan att vara aktiv så blir du automatiskt utloggad av säkerhetsskäl.

Tills vi har en automatisk varningsfunktion på plats som meddelar att du kommer att loggas ut så är det bra att du tänker på att denna utloggning sker automatiskt efter inaktivitet och kan vara orsaken till att tjänsten inte fungerar som den ska.

Kan du inte komplettera eller ändra i ett inskickat ärende?

Ibland behöver inskickade uppgifter ändras förstås. Eller så begär vi att få in kompletterande uppgifter. Det du då behöver göra är att ladda upp en ny bilaga i form av valfri fil från din dator. Är det en kompletterande uppgift kan du bara skicka in denna uppgift i ett word-dokument. Behöver du ändra inskickade uppgifter så kan du fylla i de nya uppgifterna i en ny föranmälanblankett, spara ned och ladda upp i Mina elarbeten.

Du kan också ändra uppgiften i den befintliga PDF genom att stryka över och skriva till den nya uppgiften och scanna in eller ta ett foto och ladda upp.

På lite sikt kommer vi att utveckla denna funktionalitet men än så länge behöver du ladda upp ett separat dokument för att ändra eller komplettera.

Anmälan av tillfälliga anläggningar

Hört på kontoret

”Vi är glada att se att allt fler nyanslutningar kommer in med situationsplan från start! Det sparar tid för oss i ärendemottagningen.”
Kristoffer, ärendemottagare

Installatörssupporten

Vi svarar som vanligt på telefon helgfria vardagar 8-12.

08-687 33 80

elinstallator@vattenfall.com

Aktuella frågor & svar