Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Installatörsnyheter sommaren 2021 – Håll i hatten

Nybyggnad, ombyggnad och snabb utveckling av solelproduktion ställer höga krav på effektivt arbete tillsammans.

 

Återigen konstaterar vi att vårt ärendeinflöde ligger på rekordnivåer. Byggboomen märks fortfarande, samhället utvecklas och elektrifieras och brant ökande solcellsanslutningar bidrar till omställningen till en mer fossilfri tillvaro. Pandemin har inte visat sig stoppa företags och hushålls projekt i våra ärendeförfrågningar utan tvärtom. 

Hittills i år har ärendevolymen ökat med över 30 procent jämfört med samma period förra året. Volymen har dubblerats sedan 2015.

Vi arbetar hårt för att korta ned väntetider för inledd handläggning trots det höga inflödet. Med tanke på det höga och ökande ärendeinflödet utökar vi fortsatt våra resurser för att ha bättre förutsättningar i våra ansträngningar att komma ned i väntetider.

Samarbete ger stöd i snabb utveckling

I den snabba utveckling vi ser behöver elnätsbranschen och vi som elnätsföretag hänga med och både följa och leda utveckling. Det i sig är en stor omställning eftersom elnätsbranschen traditionellt sett inte är van vid snabba förändringar.


Hantering och krav på tillfälliga anläggningar

Med många nyanslutningar och dessutom service- och försäljningsinrättningar som etablerar sina temporära elanläggningar under sommaren är det högsäsong för tillfälliga anslutningar. En del förtydligande är därför på sin plats.

Anmälan av tillfällig anläggning – vad gäller för ledtider och angivna datum

För att hålla en snabb och effektiv hantering av byggströmmar gäller följande:

Mer information om ledtider och avgifter för tillfällig anslutning finns här

 

Vattenfalls krav för att ansluta en tillfällig anläggning

Kundens byggskåp och elkabeln mellan Vattenfalls matande anläggning och kundens byggskåp ska uppfylla gällande standarder och lagkrav.

Elkabeln mellan Vattenfalls matande anläggning och kundens byggskåp ska vara av typen gummikabel för att uppfylla gällande föreskrifter och lagkrav för förläggning ovan mark.

Kostnad för bomkörningar

Om en anläggning färdiganmälts men inte uppfyller gällande krav när vår entreprenör kommer till platsen kan ingen anslutning göras. Vi betalar då en ersättning till entreprenören. Denna kostnad fakturerar vi nu vidare till elinstallationsföretaget om ansvaret för att anläggningen inte varit klar för anslutning ligger hos elinstallatören.

Vår entreprenör kontaktar namngiven kontaktperson hos elinstallationsföretaget för samordning innan det planerade anslutningstillfället. När en bomkörning inträffat meddelar vår entreprenör installatören om detta och pausar ärendet. Du som installatör behöver återkomma till entreprenören när felen är åtgärdade och en ny tid för anslutning planeras in.

 

Har vi rätt kontaktuppgifter?

Installatörssupporten i sommar

Installatörssupporten har stängt på telefon under vecka 29 och 30. Men vi finns på mail så det går bra att maila in till elinstallator@vattenfall.com. Vi jobbar på under hela sommaren, observera att utförandetider i fält kan bli förlängda i semestertider.   

Med denna teckning av Eilidh, 5 år, Storbritannien, en av vinnarna i Vattenfalls teckningstävling för barn ”Fossil free future drawing”, önskar vi er en trevlig sommar med mycket ny positiv energi från solen!

image6pfq.png