Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktuellt vintern 2017 - Mot nya tider

Nytt år och vi går mot nya utmaningar på kort och lång sikt. 

 

Snart lyser vårsolen starkare och vi förbereder oss inför allt fler anslutningar av solcellsanläggningar. Visste du att vi förväntas ha en miljon solelsproducenter i Sverige om 20 år? Denna snabba utveckling innebär förstås utmaningar och möjligheter för oss som elnätsägare och er som elinstallatörer. Vi ser fram emot ett gott samarbete med er när vi går mot en ny och allt mer förnybar elmarknad!

Läs mer om solenergianslutningar i vårt nät

Solenergianslutningar

Det nya året innebär också att vi närmar oss ny elsäkerhetslag och nya regler som gäller alla elinstallatörsföretag.

Ny elsäkerhetslag från 1 juli 2017

Den nya elsäkerhetslagen som börjar gälla 1 juli i år innebär en rad nya krav på elinstallatörsföretaget.

 • Tillkommande bestämmelser gällande elsäkerhet
 • Företagaransvar istället för personligt ansvar
 • Elinstallatörsfirman har krav på egenkontroll
 • Tidigare behörighet upphör
 • Ny registrering måste göras

Registrera din elfirma

Varje elinstallatörsfirma som avser bedriva verksamhet på andras anläggningar från 1 juli 2017 måste registrera sig hos Elsäkerhetsverket. Se till att din firma registrerar sig redan idag!

Registrering hos Elsäkerhetsverket

Hjälp oss att minska bomkörningarna

Vi har idag en alldeles för hög volym av bomkörningar på grund av bristfälliga förberedelser på plats. Detta skapar en tråkig situation för alla inblandade. Det är därför mycket viktigt att du som elinstallatör garanterar att följande är klart innan du färdiganmäler:

 • draggrop finns vid tomtgräns och mätarskåp
 • draggrop finns om sträckan är mer än 20 meter
 • CE-godkänt mätarskåp är monterat
 • kabelskyddsrör har slät insida och dragtråd samt är tätade i bägge ändar
 • serviskabeln ej är förlagd under byggnad
 • det finns ett provisoriskt monterat kabelskydd för serviskabeln i de fall detta är nödvändigt

Läs mer om vad som gäller vid elarbete i vårt nät.

Våra installatörsregler

Vi vill hålla snabba flöden i våra byggströmsärenden

För att kunna prioritera vår tid på rätt saker ber vi dig därför återkomma så snabbt som möjligt med besked i de fall vi har begärt kompletterande uppgifter. Hör vi inget ifrån dig inom två veckor avslutar vi ärendet. Inkommer du med svar därefter kan vi öppna upp ärendet igen men hanteras då som ett nyinkommet ärende vilket kan medföra extra väntetid.

 • Vi besvarar din föranmälan inom 24 timmar
 • Det underlättar om du bifogar en situationsplan till din föranmälan
 • Vi ansluter inom max 5 arbetsdagar

Frågor?

Kontakta installatörssupporten

08-687 33 80 

Måndag-fredag 8-12

elinstallator@vattenfall.com

Installationsregler

Du vet väl vad som gäller vid elarbete i vårt nät?

Läs vår broschyr här