Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktuellt sommaren 2016

Vi utvecklar vårt arbete för att ge dig som installatör bättre service.

Pojke som leker utanför hus med solpaneler på taket

Vi utvecklar vårt arbete

Under vintern 2015-2016 har vi genomfört en behovsanalys gällande våra främsta utvecklingsområden som berör ny eller ändrad anslutning. I samband med detta har vi samlat in synpunkter från elinstallatörer i flera av våra nätområden. Vi prioriterar nu vårt utvecklingsarbete mot

  • Effektivare och snabbare administration
  • Mer transparent hantering av ärenden
  • Ökad tillgänglighet

Snabbare handläggning

Nu tar vi krafttag för att vår hantering och våra ledtider ska bli kortare. För att inte processen ska försenas är det också viktigt att alla uppgifter i ärendet är korrekt ifyllda från början. Innan du anmäler, ber vi dig kontrollera följande:

  • Är alla uppgifter korrekt ifyllda i din för– och färdiganmälan?
  • Har du angett e-postadress och mobilnummer så att vi lätt kan komma i kontakt med dig?
  • Framgår det tydligt vad ärendet avser?
  • Om ärendet avser montering av mätare i lägenhet—har du bifogat lista med lägenhetsnummer och mätarplatsmärkning?

Enklare hantering för tillfälliga anläggningar

Vi förenklar hanteringen för tillfälliga anläggningar som ska användas max sju dagar.
Kunden erbjuds möjlighet till en fast avgift för sin anslutning.
Inget mätarmontage behövs och du som elinstallatör gör enbart en anmälan om in– och urkopplingsdatum och säkringsstorlek till oss. Uppge i din anmälan om en 7 dagars-anläggning önskas.

Undersökning, ny webblösning

Vi utvärderar just nu branschens webblösningar gällande för- och färdiganmälan och behöver din hjälp!
Håll utkik efter inbjudan via e-post/sms eller hör av dig till nyaelarbeten@vattenfall.comom du har möjlighet att svara på några korta frågor och hjälpa oss i utvärderingen.