Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Stormen Alfrida och påverkan på anslutningsarbeten i fält

När stormen Alfrida drog in över södra Sverige 1-2 januari slog den hårt mot boende längst Roslagskusten och i Stockholms skärgård. Konsekvenserna av skadorna i elnätet drabbar indirekt även kunder som vill ha anslutningsarbeten utförda.

Vattenfalltekniker sågar gata i omkullvält skog

Totalt blev runt 100 000 hushåll strömlösa efter stormen dragit fram, varav över 60 000 i Vattenfalls nät. Vindarna på 25-30 meter per sekund orsakade svåra skador på elnätet. Det omfattande reparationsarbetet påverkar planerade och nya anslutningsarbeten i fält då personal omallokeras till felavhjälpningen och reparationsarbetet.


Aktuella ledtider för anslutningsarbeten

Status 2019-03-11

I våra nätområden i Uppland – Roslagen, Stockholmsområdet och Bergslagen, har vår ordinarie verksamhet drabbats hårt då fältresurser arbetat, och arbetar intensivt med att reparera skador och återuppbygga elnätet efter stormen Alfrida. Det har skapat stora förseningar i beställda anslutningsarbeten och omfattande köbildning av väntande arbeten. Materialbrist förekommer och kan försena arbeten där vi behöver beställa nytt material.

Stockholmsområdet, Roslagen och Uppsala med omnejd

Stora förseningar efter stormen Alfrida i våra elnätsområden i Stockholmsområdet inklusive Roslagen och Uppsala med omnejd inklusive Knivsta. Reparationsarbete efter stormen Alfrida pågår fortfarande och tar resurser av den ordinarie verksamheten. Vi behöver därför prioritera nya och tillfälliga anslutningar framför ombyggnationer och ändringar i befintlig anläggning som har el.  

Ny anslutning

 • 6-8 mån när el finns vid tomtgräns
 • 7-9 mån när elnätet behövs byggas fram till tomtgräns
 • Alla ärenden som kräver frambyggnad till tomtgräns och där tillstånd från markägare, Trafikverket etc. måste sökas kan få betydligt längre ledtider, beroende på förutsättningar för det enskilda ärendet.

Ombyggnad, egen anläggning, servisändring

 • 8-16 veckor
 • Ledtiden varierar mycket från fall till fall beroende på vad som ska göras i ärendet.

Solcellsanslutning

 • 3 månader

Ombyggnad, Vattenfalls anläggning (flytt av kabel, kabelskåp etc.)

 • Från 16 veckor
 • Alla ärenden som kräver frambyggnad till tomtgräns och där tillstånd från markägare, Trafikverket etc. måste sökas kan få betydligt längre ledtider, beroende på förutsättningar för det enskilda ärendet.

Bergslagen

Förseningar råder efter att fältpersonal deltagit i återuppbyggnaden efter stormen Alfrida och det blivit köbildning av beställda anslutningsarbeten.

Ny anslutning
 • Upp till 2 mån när el finns vid tomtgräns

 • 3-4 mån när elnätet behövs byggas fram till tomtgräns

  Alla ärenden som kräver frambyggnad till tomtgräns och där tillstånd från markägare, Trafikverket etc. måste sökas kan få betydligt längre ledtider.

Ombyggnad, egen anläggning, servisändring
 • Från 3-4 mån och uppåt
 • Ledtiden varierar mycket från fall till fall beroende på vad som ska göras i ärendet.
Solcellsanslutning
 • 5-20 arbetsdagar
Ombyggnad, Vattenfalls anläggning (flytt av kabel, kabelskåp etc.)
 • 2-4 månader

Södermanland, Östergötland, Västra Götaland, Dalsland

Normala ledtider förutom i de fall då material måste beställas.

Norrland

Normala ledtider förutom i de fall då material måste beställas. I ärenden som kräver schaktning avgör tjäle ledtiden. Önskas tjältining tillkommer normalt sett en extra kostnad.

Denna sida uppdateras löpande när vi har ny information om fältutförandet.

Har du rätt yrkeskunskap och vill delta i arbetet som underentreprenör? Kontakta Vattenfall Services Nordic AB

Om stormen Alfrida

Filmen visar arbetet under den pågående störningen med många strömlösa kunder efter stormen. Arbetet med att reparera elnätet i de drabbade områdena fortsätter många månader framöver.