Vi ser till att du har el varje dag, dygnet runt.

Våra senast nyheter

Under åren 2017 till 2019 kommer Vattenfall Eldistribution att investera cirka en halv miljard kronor för att byta ut kablar med så kallad treeingproblematik. Majoriteten av insatserna sker i Stockholmsområdet och när kabelutbytet är genomfört kommer många av Vattenfall Eldistributions kunder att ha en bättre och säkrare elleverans.

19/05/2017

I Nils Holgersson-rapporten för 2017 redovisas att elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt och att Vattenfall Eldistribution har höjt elnätsavgifterna med 11,2 procent sedan 2016.

17/05/2017

Tillsammans med Askersunds kommun och Sustainable Innovation driver Vattenfall ett fullskaligt pilotprojekt med solceller, batterilager och laddplatser för elbilar. Syftet med projektet är bland annat att lära mer om hur effektivt det går att kapa effekttoppar med hjälp av energilager (batteri), vilket i förlängningen kan bädda för framtidens hållbara energisystem.

17/05/2017

Industrier i fokus

BEVAKNING VID TRÄDFÄLLNING

Ska du fälla träd på din fastighet nära vår elledning? Då vill vi att du kontaktar oss innan, så att vi kan vara med och bevaka att elledningen inte kommer till skada. Beställ bevakning via formuläret.

BEVAKNING VID TRÄDFÄLLNING

Ska du fälla träd på din fastighet nära vår elledning? Då vill vi att du kontaktar oss innan, så att vi kan vara med och bevaka att elledningen inte kommer till skada. Beställ bevakning via formuläret.