Vi ser till att du har el varje dag, dygnet runt.

Våra senast nyheter

Vattenfall Eldistribution höjer den månatliga elnätsavgiften med i genomsnitt 6 procent. Höjningen motsvarar i genomsnitt 45 kronor för en villaägare och 12 kronor för en lägenhetskund. Ändringen träder i kraft 1 januari 2018. Höjningen gör det möjligt att öka investeringarna i elnätet för att minska avbrotten, inte minst på landsbygden. Beslutet berör 870 000 privat- och företagskunder. 

06/07/2017

Vattenfall Eldistribution har släppt sin årliga Nätrapport. Rapporten tas fram för att ge en översikt av leveranskvaliteten i Vattenfall Eldistributions nät. I rapporten framgår att andelen kunder som drabbas av elavbrott under 2016 har minskat något jämfört med föregående år. Skillnaden i leveranssäkerhet mellan nätområde Nord och Syd fortsätter dock att öka. Under året drabbades 64 procent av företagets kunder av elavbrott. I nätområde Nord  var motsvarande siffra 87 procent. Kunderna i nätområde Nord drabbas av nästan fyra gånger fler avbrott per år än kunderna i nätområde Syd.  05/07/2017

Vattenfall Eldistribution arbetar intensivt med att uppgradera och framtidssäkra elnätet i Dalsland. Under en fyraårsperiod investeras drygt 200 miljoner kronor i ett flertal projekt för att skapa ett smartare och säkrare elnät som ger färre strömavbrott och en trygg elförsörjning. Anslutning till en ny vindkraftpark i Ränsliden gör också att elnätet behöver förstärkas för att kunna generera en god elkvalitet. 

30/06/2017

Industrier i fokus

BEVAKNING VID TRÄDFÄLLNING

Ska du fälla träd på din fastighet nära vår elledning? Då vill vi att du kontaktar oss innan, så att vi kan vara med och bevaka att elledningen inte kommer till skada. Beställ bevakning via formuläret.

BEVAKNING VID TRÄDFÄLLNING

Ska du fälla träd på din fastighet nära vår elledning? Då vill vi att du kontaktar oss innan, så att vi kan vara med och bevaka att elledningen inte kommer till skada. Beställ bevakning via formuläret.