Ändra abonnemang

Anlita ett auktoriserat elföretag när du ska slå ihop eller dela abonnemang, eller när du vill ändra huvudsäkring. Installatören anmäler ändringen av anslutningen till oss. Du kan också be om en offert för en mer exakt prisuppgift.

 

Vilken ändring vill du göra?

Läs mer om hur du går tillväga för att göra förändringar i ditt företags abonnemang eller säkringar. Du kan även beställa en flytt av Vattenfalls ledning, stolpe eller anläggning.

Beställ offert - flytt av ledning, stolpe eller anläggning

Beställ offert - säkringsändring

Dela upp abonnemang

Här kan du läsa om vad som gäller om ditt företag vill dela upp ett abonnemang till flera.

Slå ihop abonnemang

Om ditt företag vill slå ihop två eller flera abonnemang i din fastighet anlitar du en elinstallatör som utför och anmäler förändringen till oss. Här kan du läsa om vad detta innebär och hur det går till. 

Avsluta abonnemang

Att säga upp ett abonnemang kan vara aktuellt om ditt företag ska riva fastigheten eller slå ihop två eller flera abonnemang. Här hittar du uppsägningsblanketten och information om hur lång tid det tar innan elleveransen upphör.

Ändra huvudsäkring

Har ditt företag rätt huvudsäkring?  Här kan du läsa mer om våra säkringsintervaller och vad som gäller om du vill göra en ändring. 

Ändra från 1-fas till 3-fas upp till 250 ampere

Läs mer om hur placeringen av din elmätare påverkar en ändring från 1-fas till 3-fasanslutning.

Flytta Vattenfalls ledning, stolpe eller anläggning

När ditt företag bygger om eller bygger nytt kan det hända att servisledningen på tomten behöver flyttas eller att en luftledning behöver bytas till jordkabel.