Elnätspriser

Elnätsavgiften täcker transporten av el till ditt företag och består av en fast och en rörlig del. Här hittar du mer information om våra elnätspriser.

DITT FÖRETAGS ELNÄTSAVGIFT

Avgiften består av två delar. En fast del som är kopplad till storleken på ditt företags huvudsäkring samt en rörlig del som är kopplad till elanvändningen. Vi har flera olika abonnemang som lämpar sig olika bra beroende på ditt företags förutsättningar. På kartan ser du våra elnätsområden i norr och i söder.

Elnätsområden i norr och söder

Nya elnätspriser 2018

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya elnätspriser, mer detaljerad prisinformation kommer att publiceras här efter sommaren. 

Säkringsabonnemang (upp till 63 A)

För företag med huvudsäkring till och med 63 A. Elnätspriset består av ett fast och ett rörligt pris:

  • Abonnemangsavgift – ett fast pris (kr/år) som beror på storleken på huvudsäkringen.
  • Överföringsavgift – ett rörligt pris (öre/kWh) som beror på elanvändningen. Du kan välja mellan enkeltariff som har samma överföringsavgift under året och tidstariff som har differentierat överföringsavgift under året

Prislistor 2017

Prislistor 2018

Effektabonnemang (80 A ELLER högre säkring)

Effektabonnemang gäller för företag som är anslutna till högspänning eller är anslutna till lågspänning och har en huvudsäkring 80 A eller större. Elnätspriset består av en fast avgift (kr/månad), en månadseffektavgift (kr/kW, per månad) och en överföringsavgift (öre/kWh). Flertalet av abonnemangen har även en högbelastningsavgift (kr/kW, per månad).

  • Lågspänning – anslutning till spänning 400/230 V. Företag med huvudsäkring 80 A eller större säkring kan välja mellan effektabonnemang N3T och N4.
  • Högspänning – Företag som har en anslutning till ledning med spänning 6-20 kV och själv äger transformeringen till 0,4 kV kan välja mellan effektabonnemang N2, N2T och N3.

Prislistor 2017

Prislistor 2018

Abonnemang för frånkopplingsbar elpanna

Vänligen observera att denna tariff upphör vid årsskiftet 2017/2018 och kan inte nytecknas eller utökas under detta år.

Prislistor 2017

REGIONNÄTSAVGIFTER

Här hittar du elnätsavgifter och information gällande större företag som är anslutna direkt till regionnätet.

Ersättning och avgifter för egen elproduktion

Vill du veta mer om ersättning och avgifter för egen produktion. Läs mer under respektive produktionsslag.