Vi hjälper dig med flytten

Kom ihåg att göra flyttanmälan i god tid, så att elen fungerar som den ska i nya lokaler. Om ni flyttar till ett område där vi äger elnätet blir du kund hos oss. Du kan välja vilket elhandelsföretag du vill köpa din el av men det är inte möjligt att välja elnätsföretag eftersom eldistributionen bedrivs inom lokala monopol.

Skriftlig flyttanmälan

För att hinna göra en flytt för ditt elnätsavtal behöver vi en skriftlig flyttanmälan senast tio dagar innan flyttlasset går. Det gäller även om ett annat bolag inom koncernen tar över abonnemanget. Ladda ner blanketten Flyttanmälan och skriv in dina uppgifter i blanketten. När ett annat bolag inom koncernen tar över ert abonnemang eller om ni byter organisationsnummer behöver vi anmälan senast 30 dagar före förändringen.

Om du flyttar ut meddelar vi ditt elhandelsföretag och du behöver inte göra något. Vid en inflytt tecknar du själv ett avtal med valfritt elhandelsföretag, om du inte har gjort får du ett anvisningsavtal från Vattenfall Försäljning AB.

Flyttanmälan

Faxa, mejla eller posta sedan blanketten till oss.

Fax: 090-13 65 90

E-post: foretagskundservice@vattenfall.com

Adress:
Vattenfall Kundservice AB
Box 13
880 30 Näsåker

Bra att tänka på:

  • Anmäl inflytt senast 10 dagar innan och bifoga en kopia av ert registreringsbevis
  • Vet du vem som flyttar in när ditt företag flyttar ut, eller tvärtom, är det bra om vi kan få den informationen.
  • Att flytta ett abonnemang från ett bolag till ett annat inom en koncern är detsamma som flytt. Meddela även ditt elhandelsbolag. 
  • Om ditt företag flyttar till en fastighet där det finns el, men den är frånkopplad, behöver vi en anmälan minst fem arbetsdagar innan ni flyttar in.
  • Vid inflytt behöver även elhandlaren kontaktas för att det ska bli rätt elhandlare från och med inflyttsdatum.

Ägarbyte av produktionsanläggning

För att göra ett ägarbyte på en produktionsanläggning så behöver du fylla i en Anmälan av ägarbyte och avtalsöverlåtelse. Skicka in skriftlig blankett till oss senast 10 dagar innan överlåtelse. Vid anslutning på högspänningsnivå behöver vi din anmälan senast 30 dagar innan aktuell dag för överlåtelse.

Flytt av Vattenfalls anläggning

Behöver du flytta Vattenfalls ledning, stolpe eller anläggning? Mer information hittar du under Ändra abonnemang.

Ändra abonnemang