Ny och tillfällig anslutning

Vi ansluter ditt företags fastighet när den ligger i vårt elnätsområde. Här kan du läsa om hur du gör för att få en ny anslutning, en tillfällig anslutning eller en återanslutning till vårt elnät.

Ny och tillfällig anslutning

Hårt tryck på nätanslutningar

Byggboomen i Sverige fortsätter och därmed antalet förfrågningar om nya anslutningar och andra arbeten i elnätet. Under hösten har vi haft vårt högsta inflöde av ärenden någonsin. En följd av detta är att vi har förlängda ledtider för att handlägga och genomföra arbeten.

När ditt företags offertförfrågan kommit in till oss dröjer det för tillfället omkring en månad innan det tilldelas en handläggare som börjar arbeta med ärendet och skickar en offert. Vi prioriterar nya anslutningar framför exempelvis flytt av mätare eller stolpar där ärendet inte är av akut karaktär.

Räcker tiden inte till?

Många förfrågningar kommer in till oss för sent för att vi ska kunna ansluta fastigheten till önskat datum. I dessa situationer rekommenderar vi en tillfällig anslutning så du inte står utan el. Anlita en elinstallatör som hjälper till och tar hand om kontakten med oss.

Villkor och priser för tillfällig anslutning hittar du längre ned på denna sida.

få en offert

Få en offert när du behöver ny elanslutning. Kontakta också en behörig elinstallatör. Du kan kontrollera elinstallatörens behörighet på Elsäkerhetsverkets webbplats.

På din offert hittar du kontaktuppgifter till den handläggare som hjälper dig under hela anslutningstiden.

Få en offert


Planerar du att ansluta en verksamhet med en kapacitet över 5MW eller en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW? Fyll i formuläret så hjälper vi dig.

Till formuläret

SÅ HÄR GÅR EN NY ANSLUTNING TILL

Följ de här enkla stegen för att ansluta ditt företags fastighet till elnätet:

Läs mer om hur du ansluter din fastighet till elnätet

Anslutning av 16 – 63A

Anslutning av 80 – 1500A

Vad kostar en ny anslutning?

Priset för en ny anslutning baseras på avståndet fågelvägen från din anslutningspunkt till närmaste anslutningspunkt i vårt lågspänningsnät. Med anslutningspunkt menar vi befintlig stolpe, befintligt kabelskåp eller befintlig nätstation. Man kan säga att anslutningsavgiften består av två delar: en avgift för tillgång till elnätet och en avgift för servisledningen.

Vid anslutning under särskilda förhållanden kan avgiften beräknas på andra grunder. Exakt avgift får du i vår offert, när vi vet hur förutsättningarna ser ut just hos dig. Meddela oss också gärna om anläggningen varit ansluten till elnätet tidigare.

På din offert hittar du kontaktuppgifter till den handläggare som hjälper dig under hela anslutningstiden.

Pristabeller

16–35 ampere

Avstånd 1625 A (pris exklusive moms) 35 A (pris exklusive moms)
0–199 meter 22 100 kr 35 000 kr
200–599 meter 22 100 kr + 189 kr/m 35 000 kr + 189 kr/m
600–1 199 meter 97 700 kr + 112 kr/m 110 600 kr + 112 kr/m
1 200–1 800 meter 164 900 kr + 167 kr/m 177 800 kr + 167 kr/m

Vid avstånd över 1 800 meter beräknas en individuell anslutningsavgift.

50 ampere och högre

När det gäller en ny anslutning för 50 ampere och högre baseras avgiften på din huvudsäkring och avståndet fågelvägen från anslutningspunkten på din fastighet till vår närmaste befintliga nätstation.

Man kan se det som att anslutningsavgiften består av två delar: en avgift för tillgång till elnätet och en avgift för servisledningen.

Vid anslutningar under särskilda förhållanden kan avgiften beräknas på andra grunder. Den exakta avgiften får du i vår offert, när vi vet hur förutsättningarna ser ut vid just din fastighet.

Huvudsäkring Inom 400 meter (pris exklusive moms)
50–63 48 000 kr
80–125 85 000 kr
160 100 000 kr
200–250 140 000 kr
315–500 240 000 kr
600–750 340 000 kr
800–1 000 450 000 kr
1 250 560 000 kr
1 500 670 000 kr

Vid avstånd över 400 meter från befintlig nätstation beräknas en individuell anslutningsavgift. Som lägst betalar du samma avgift som för en 35 A-anslutning, där avgiften baseras på avståndet till den valda anslutningspunkten.

Anslutning av flerbostadshus

När du ansluter flerbostadshus ska du numrera lägenheterna enligt Lantmäteriets metod. Din elinstallatör meddelar lägenhetsnumreringen i sin anmälan till oss. Du kan läsa mer på Lantmäteriets webbplats.

Vid ny anslutning av flerbostadshus registrerar vi fastighetsägaren som kund i alla lägenheter i samband med uppsättning av mätaren. Den inflyttande kunden behöver själv anmäla sin inflytt till vår kundservice. Fastighetsägaren kan också anmäla ut- och inflytt om fullmakt finns från den nya kunden.

Tillfällig anslutning och återanslutning