Ny och tillfällig anslutning

Här guidar vi dig när ditt företag vill ansluta eller återansluta till vårt elnät eller om en tillfällig anslutning under byggtiden behövs. 

Tänk på att du behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbete som påverkar elanläggningen hos ditt företag. Anläggningsinnehavaren är ansvarig för att kontrollera att anlitat företag är registrerat hos Elsäkerhetsverket inom rätt verksamhetstyp.

Är du elinstallatör? Besök våra installatörssidor.

Nya anslutningar

Under dessa länkar hittar du information till din hjälp när du ska ansluta er nya anläggning till vårt elnät. Information om anslutning av flerbostadshus, tillfällig anslutning och återanslutning hittar du längst ned.

Vad kostar det? Hur lång tid tar anslutningen? Hur går det till?

Vad kostar en ny anslutning?

Energimarknadsinspektionen har ändrat sin metod för anslutningsavgifter 16–25 A som myndigheten tillämpar för anslutningar som offererats från och med den 1 april 2019, läs mer om metoden här

Anslutningsavgift

I tabellerna nedan ser du standardkostnader för anslutningar. Priserna kan avvika beroende på den geografiska placeringen i ditt företags enskilda fall och om det behövs förstärkningar i elnätet. För att kunna ge dig ett definitivt pris behöver vi därför alltid undersöka de uppgifter vi fått om den önskade anslutningen, elnätets förutsättningar på platsen samt antal anslutningar.

Den exakta avgiften får du i vår skriftliga offert.

Pristabeller

Hur lång tid tar en anslutning?

På grund av rådande byggboom och hårt tryck på inkommande förfrågningar har vi för närvarande utökade ledtider för att handlägga och genomföra anslutningsarbeten.

När får jag offerten?
När din offertförfrågan eller föranmälan från ditt företags anlitade elinstallatör kommit in till oss dröjer det för tillfället upp till en månad innan det tilldelas en handläggare som börjar arbeta med ärendet och skickar en offert. Innebär den nya anslutningen att vi behöver bygga ut och förstärka elnätet kan väntetiden vara upp till två månader eftersom vi behöver göra en utredning. 

Vi prioriterar nya anslutningar framför exempelvis flytt av mätare eller stolpar där ärendet inte är av akut karaktär.

Hur lång tid tar arbetet?
Om det finns elledning fram till tomtgränsen så att schaktning enbart behövs på egen mark tar anslutningen upp till tre månader från beställning. 

Om den nya anslutning kräver utbyggnad av elledning fram till tomtgränsen och förstärkning av elnätet behöver vi söka de tillstånd som krävs och det kan behöva byggas en ny nätstation. Efter vår beredning av arbetet är klar vet vi mer om hur lång tid det kommer ta. För frambyggnad tar det vanligtvis 2-4 månader att slutföra arbetet från det att vi fått din underskrivna offert/beställningsblankett. Om vi behöver bygga en ny nätstation kan du räkna med att det tar 5-6 månader. 

OBS! I Stockholmsområdet och Uppland dröjer det för närvarande ytterligare några veckor på grund av extra högt tryck och utdragna tillståndsprocesser. I västra Sverige går anslutningarna betydligt snabbare.

Räcker tiden inte till?
Hinner du inte få anslutningen till önskat datum rekommenderar vi en tillfällig anslutning tills den permanenta anslutningen är klar. Anlita en elinstallatör som hjälper dig och tar hand om kontakten med oss. Villkor och priser för tillfällig anslutning hittar du längre ned på denna sida

Så här går det till

Här går vi igenom vägen till din nya elanslutning steg för steg.

Anslutning av flerbostadshus

När du ansluter flerbostadshus ska du numrera lägenheterna enligt Lantmäteriets metod. Din elinstallatör meddelar lägenhetsnumreringen i sin anmälan till oss. Du kan läsa mer på Lantmäteriets webbplats.

Vid ny anslutning av flerbostadshus registrerar vi fastighetsägaren som kund i alla lägenheter i samband med uppsättning av mätaren. Den inflyttande kunden behöver själv anmäla sin inflytt till vår kundservice. Fastighetsägaren kan också anmäla ut- och inflytt om fullmakt finns från den nya kunden.

Tillfällig anslutning och återanslutning