Ny och tillfällig anslutning

Här guidar vi dig när ditt företag vill ansluta eller återansluta till vårt elnät eller om en tillfällig anslutning under byggtiden behövs. 

Tänk på att du behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbete som påverkar elanläggningen hos ditt företag. Anläggningsinnehavaren är ansvarig för att kontrollera att anlitat företag är registrerat hos Elsäkerhetsverket inom rätt verksamhetstyp.

Är du elinstallatör? Besök våra installatörssidor.

Nya anslutningar

Under dessa länkar hittar du information till din hjälp när du ska ansluta er nya anläggning till vårt elnät. Information om anslutning av flerbostadshus, tillfällig anslutning och återanslutning hittar du längst ned.

Vad kostar det? Hur lång tid tar anslutningen? Hur går det till?

Vad kostar en ny anslutning?

Energimarknadsinspektionen har ändrat sin metod för anslutningsavgifter 16–25 A som myndigheten tillämpar för anslutningar som offererats från och med den 1 april 2019, läs mer om metoden här

Anslutningsavgift

I tabellerna nedan ser du standardkostnader för anslutningar. Priserna kan avvika beroende på den geografiska placeringen i ditt företags enskilda fall och om det behövs förstärkningar i elnätet. För att kunna ge dig ett definitivt pris behöver vi därför alltid undersöka de uppgifter vi fått om den önskade anslutningen, elnätets förutsättningar på platsen samt antal anslutningar.

Den exakta avgiften får du i vår skriftliga offert.

Pristabeller

Hur lång tid tar en anslutning?

En elanslutning från förfrågan till det att er fastighet fått el kan ta allt från ett par månader till över ett år. Processen ser väldigt olika ut beroende på de aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen.

När får jag offerten?
När vi fått in föranmälan från er elinstallatör brukar det dröja omkring två månader innan det tilldelas en handläggare som börjar arbeta med ärendet och skickar en offert. Finns det redan el draget till tomtgränsen brukar det ta ett par veckor mindre. Om vi behöver göra en utredning innan vi kan skicka offert tar det längre tid än två månader.

Hur lång tid tar arbetet?
Hur lång tid en ny anslutning tar varierar mycket från fall till fall.

  • Finns el redan dragen fram till tomtgräns går det snabbare än om elnätet måste byggas fram till fastighetsgränsen.
  • Kräver elanslutningen att elnätet behöver förstärkas och vi behöver bygga en ny nätstation tar det generellt några månader extra.
  • Behöver vi bygga ut elnätet beror ledtiden på hur lång tid det tar att få tillstånd från markägare, kommun och myndigheter klara.

Räcker tiden inte till?
Hinner du inte få anslutningen till önskat datum kan du via er elinstallatör beställa en tillfällig anslutning tills den permanenta anslutningen är klar.

Så här går det till

Här går vi igenom vägen till din nya elanslutning steg för steg.

Anslutning av flerbostadshus

När du ansluter flerbostadshus ska du numrera lägenheterna enligt Lantmäteriets metod. Din elinstallatör meddelar lägenhetsnumreringen i sin anmälan till oss. Du kan läsa mer på Lantmäteriets webbplats.

Vid ny anslutning av flerbostadshus registrerar vi fastighetsägaren som kund i alla lägenheter i samband med uppsättning av mätaren. Den inflyttande kunden behöver själv anmäla sin inflytt till vår kundservice. Fastighetsägaren kan också anmäla ut- och inflytt om fullmakt finns från den nya kunden.

Tillfällig anslutning och återanslutning