Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Ny och tillfällig anslutning

Här guidar vi dig när ditt företag vill ansluta eller återansluta till vårt elnät eller om en tillfällig anslutning under byggtiden behövs. 

Tänk på att du behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbete som påverkar elanläggningen hos ditt företag. Anläggningsinnehavaren är ansvarig för att kontrollera att anlitat företag är registrerat hos Elsäkerhetsverket inom rätt verksamhetstyp.

Är du elinstallatör? Besök våra installatörssidor.

Nya anslutningar

Under dessa länkar hittar du information till din hjälp när du ska ansluta er nya anläggning till vårt elnät. Information om anslutning av flerbostadshus, tillfällig anslutning och återanslutning hittar du längst ned.

Vad kostar det? Hur lång tid tar anslutningen? Hur går det till?

Vad kostar en ny anslutning

För en elanslutning på 16-25 A till vårt elnät avgörs kostnaden av avståndet från önskad anslutningspunkt till närmaste elnätsstation till vilken anslutning kan utföras. Detta gäller för avstånd upp till 600 meter. Som minst kostar anslutningen 30 500 kronor och avståndet kan då vara 200 meter som mest. För längre avstånd tillkommer en meterkostnad för överstigande sträcka. För avstånd längre än 600 meter beräknas kostnaden individuellt för sträckan som överstiger 600 meter.

För 35 ampere och uppåt avgörs kostnaden av individuell prissättning.

Pristabell 16–25 ampere (A)

Avstånd 16-25 A (avgift exklusive moms)
 0–200 meter 30 500 kr i fast avgift
 200–300 meter 30 500 kr +87 kr/m
 300–400 meter 39 200 kr +119 kr/m
 400–500 meter 51 100 kr +154 kr/m
 500–600 meter 66 500 kr +175 kr/m

Hur lång tid tar en anslutning?

En elanslutning från förfrågan till det att er fastighet fått el kan ta allt från ett par månader till över ett år. Processen ser väldigt olika ut beroende på de aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen.

När får jag offerten?
När vi fått in föranmälan från er elinstallatör brukar det dröja omkring två månader innan det tilldelas en handläggare som börjar arbeta med ärendet och skickar en offert. Finns det redan el draget till tomtgränsen brukar det ta ett par veckor mindre. Om vi behöver göra en utredning innan vi kan skicka offert tar det längre tid än två månader.

Hur lång tid tar arbetet?
Hur lång tid en ny anslutning tar varierar mycket från fall till fall.

  • Finns el redan dragen fram till tomtgräns går det snabbare än om elnätet måste byggas fram till fastighetsgränsen.
  • Kräver elanslutningen att elnätet behöver förstärkas och vi behöver bygga en ny nätstation tar det generellt några månader extra.
  • Behöver vi bygga ut elnätet beror ledtiden på hur lång tid det tar att få tillstånd från markägare, kommun och myndigheter klara.

Räcker tiden inte till?
Hinner du inte få anslutningen till önskat datum kan du via er elinstallatör beställa en tillfällig anslutning tills den permanenta anslutningen är klar.

Så här går det till

Här går vi igenom vägen till din nya elanslutning steg för steg.

Anslutning av flerbostadshus

När du ansluter flerbostadshus ska du numrera lägenheterna enligt Lantmäteriets metod. Din elinstallatör meddelar lägenhetsnumreringen i sin anmälan till oss. Du kan läsa mer på Lantmäteriets webbplats.

Vid ny anslutning av flerbostadshus registrerar vi fastighetsägaren som kund i alla lägenheter i samband med uppsättning av mätaren. Den inflyttande kunden behöver själv anmäla sin inflytt till vår kundservice. Fastighetsägaren kan också anmäla ut- och inflytt om fullmakt finns från den nya kunden.

Tillfällig anslutning och återanslutning