Anslutning till regionnätet

For information in English, press here

Regionnäten förbinder stamnätet med lokalnäten, här ansluts produktionsanläggningar och större förbrukningsanläggningar som till exempel industrier.

Till vilken spänningsnivå som ditt företag kommer anslutas till bestäms av elnätsbolagen, därför ska du först kontakta det lokala nätbolaget på orten där du vill bli ansluten. Om det lokala nätbolaget anser att du behöver anslutas direkt till Vattenfall Eldistributions regionnät kommer de meddela er det.

Så går anslutningsprocessen till

Gå gärna igenom stegen här nedanför för att få en snabb överblick av anslutningsprocessen. Du kan även ladda ner en mer detaljerad version.

Ladda ner processen som pdf (0,5 MB)

For information in English

Download the connection process as pdf (0,5 MB)

 1. Förfrågan om ny eller utökad anslutning

  Anslutningsprocessen börjar med att du skickar in en förfrågan till oss på Vattenfall Eldistribution om en ny eller en utökad anslutning.

  Du kan göra din ansökan via vårt formulär eller genom att kontakta din kontaktperson hos oss.

  Inom tio arbetsdagar efter att du skickat in din förfrågan kommer vi att ge dig ett besked om din anslutningsmöjlighet.

 2. Teckna ett reservationsavtal

  Om du vill gå vidare med din ansökan efter att du har fått beskedet om den tekniska anslutningsmöjligheten, så ska du teckna ett reservationsavtal med oss.

  Avgiften för reservationsavtalet är 50 000 kr + 1 kr/kW för ansökt effekt.

  När avgiften är betald, får du en plats i vårt kösystem och har reserverat angiven effekt i given anslutningspunkt i Vattenfall Eldistributions regionnät. Reservationsplatsen är projektspecifik.

 3. Vi lämnar tids-och prisindikation

  Vi gör en utredning och när den är färdig lämnar vi ett förhandsbesked till dig, som innehåller både en tid- och kostnadsindikation för anslutningen.

  Om det krävs åtgärder i det överliggande stamnätet kan tidsplanen inte lämnas ut förrän de delar som styrs av stamnätsåtgärder tidsatts av Svenska Kraftnät.

 4. Teckna ett projekteringsavtal

  Om du vill gå vidare med din ansökan efter att du tagit emot förhandsbeskedet, så ska du teckna ett projekteringsavtal med oss. Vi planerar då nödvändiga åtgärder och ansöker även om de tillstånd som krävs.

  Beroende på eventuella behov av linjekoncessionen och på de eventuella åtgärderna som kan krävas i överliggande stamnät kan detta steg i processen ta ett till fyra år.

 5. Teckna ett anslutningsavtal

  Efter färdig projektering inklusive erhållande av linjekoncession ska du inom viss tid teckna ett anslutningsavtal med oss. När anslutningsavtalet är undertecknat så utför vi de åtgärder som behövs för att kunna ansluta er.

  Du behöver säkerställa att alla era eventuella tillstånd är klara och att ni har fattat investeringsbeslut innan vi kontrakterar våra entreprenörer.

  Vid anslutningen kan det bli aktuellt för dig att betala en anslutningsavgift. Vattenfall Eldistribution ABs regler för bestämning av anslutningsavgift finns i gällande tillämpningsbestämmelser.

 6. Teckna ett nät- och ett anläggningsavtal

  När åtgärderna i nätet är färdiga ska du före anslutning teckna ett nätavtal med oss. Nätavtalet följer Vattenfall Eldistribution ABs tillämpningsbestämmelser för anslutning och överföring på Vattenfalls regionnät.

  Du ska också teckna ett anläggningsavtal med oss på Vattenfall Eldistribution. Avtalet reglerar parternas skyldigheter efter anslutning.

 7. Förändringar

  Vid förändringar under processen av anslutningspunktens läge eller önskad effekt i anslutningen, förbehåller sig Vattenfall Eldistribution AB rätten att vid behov kräva in en helt ny förfrågan. Vid ett sådant fall startar processen om från början.

Frågor om anslutningsprocessen

Regionnätsavgifter

Här hittar du elnätsavgifter och information gällande större företag som är anslutna direkt till regionnätet.

Regionnätsavgifter 2020

Regionnätstariffer 2020

Tillämpningsbestämmelser 2020

Regional Network Tariffs 2020 (in English)

Application Provisions 2020 (in English)