Anslutning till regionnätet

Regionnäten förbinder stamnätet med lokalnäten, här ansluts produktionsanläggningar och större förbrukningsanläggningar som till exempel industrier.

Till vilken spänningsnivå som ditt företag kommer anslutas till bestäms av elnätsbolagen, därför ska du först kontakta det lokala nätbolaget på orten där du vill bli ansluten. Om det lokala nätbolaget anser att du behöver anslutas direkt till Vattenfall Eldistributions regionnät kommer de meddela er det.

 

Så går anslutningsprocessen till

Gå gärna igenom stegen här nedanför för att få en snabb överblick av anslutningsprocessen. Du kan även ladda ner en mer detaljerad version.

Ladda ner processen som pdf (0,5 MB)

For information in English

Download the connection process as pdf (0,5 MB)

Frågor om anslutningsprocessen

Regionnätsavgifter

Här hittar du elnätsavgifter och information gällande större företag som är anslutna direkt till regionnätet.

Regionnätsavgifter 2020

Regionnätstariffer 2020

Tillämpningsbestämmelser 2020

Regional Network Tariffs 2020 (in English)

Application Provisions 2020 (in English)