Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Välj rätt huvudsäkring

Om ditt företag har för liten huvudsäkring kan den gå sönder när du använder mycket el. Har du en överdimensionerad säkring betalar du för hög fast avgift i onödan. Det är därför bra att tänka över valet av ny eller befintlig säkringsstorlek. 

Att välja rätt huvudsäkring

Huvudsäkringen har två uppgifter: att skydda din anläggning och att begränsa hur mycket ström du kan ta ut på samma gång. Ju större huvudsäkring (högre ampere) du har, desto mer el kan du förbruka samtidigt. Har du en för låg huvudsäkring kan strömmen gå och du kan behöva byta huvudsäkring ofta. Din abonnemangsavgift beror på huvudsäkringens storlek.

Illustration av elmätare och huvudsäkring

Faktorer som påverkar ditt val av huvudsäkring:

  • Din energiförbrukning. Ju mer el ditt företag använder, desto större huvudsäkring behöver du.
  • Den effekt du tar ut på en och samma gång (maximalt effektuttag). Se tabellen här nedanför.
  • Anslutna apparater. Stora apparater med hög effekt, som exempelvis elpannor, många elelement och elektriska motorer. behöver större huvudsäkring, 
  • Hur du förbrukar energin över året. Om ditt företag använder mycket energi under korta tider eller säsongvis, kan du behöva en större huvudsäkring. Välj huvudsäkring efter det förväntade maxuttaget, eftersom vi endast tillåter en ändring av huvudsäkring per tolvmånadersperiod.

Du kan jämföra ditt företags årsförbrukning med ett ungefärligt uttag som kan göras för varje säkringsstorlek. På fakturan och Mina sidor kan du se vilken årsförbrukning ditt företag har idag och jämföra den med intervallerna nedan. Vill du veta dina apparaters effektuttag – den samtidiga strömförbrukningen – kan du läsa på apparaternas märkskylt. Addera sedan effektuttaget för att veta vilka av apparaterna du kan köra samtidigt för att klara maximalt effektuttag. Kontakta en elinstallatör om du vill ha hjälp.

Rekommendationerna i tabellen nedan är ungefärliga och är beroende på typ av anläggning.

Färg Säkringsstorlek Årlig elförbrukning Maximalt effektuttag
Grå 16A 0-20 000 kWh 11 kW
Blå 20A 20 000-25 000 kWh 14 kW
Gul 25A 25 000-30 000 kWh 17 kW
Svart 35A 30 000-40 000 kWh 24 kW
Vit 50A 40 000-55 000 kWh 35 kW
Koppar 63A 55 000-70 000 kWh 44 kW

Här kan du läsa mer om att ändra huvudsäkring