Vi har ett brett utbud av tjänster för olika typer av energilösningar inom bland annat elanläggning, belysning, reservkraft och telekom.

Vilka tjänster erbjuder vi?

Kompletterande tjänster äger, förvaltar samt utvecklar tjänster och helhetslösningar. Det kan exempelvis handla om att ta fram lösningar för vägbelysning i kommuner, ta helhetsansvar och hantera komplexa frågor kring elanläggningen, underlätta för er kommunikationsutbyggnad eller modernisera industribelysning. Vi erbjuder mervärde utifrån vår infrastruktur och kompetens.