Färdig site

Med tjänsten Färdig site kan ni lämna över eldriftansvaret för er isolertransformator till oss, för att istället kunna fokusera på er kärnverksamhet.

Vad innehåller tjänsten Färdig site?

Vid installation av kommunikationsutrustning i våra kraftledningsstolpar så försörjs utrustningen via distributionsnätet i närheten. För att undvika överspänning i distributionsnätet så behövs en isolertransformator med ventilavledare. Denna utrustning för med sig ett eldriftansvar. Genom tjänsten Färdig site kan ni lämna över eldriftansvaret till oss. Vi tar hand om både besiktningar och jordtagsmätningar, samt hjälper till att bistå med kontakter till installatör för installation av kommunikationsutrustningen på kraftledningsstolpen.

Du som kund installerar och äger anläggningen själv, och står därmed även för de löpande kostnaderna. Färdig site är en tjänst som är direkt länkad till tjänsten Plats för Antenn.