Dynamic grid control

Dynamic Grid Control är en unik teknik där smart styrning av belysningsnivåer på individuella belysningsstolpar gör att överkapaciteten i belysningsnätet kan användas till att ladda bilar, cyklar och elmopeder på stolpnivå.

Vattenfall har skapat ett unikt styrsystem som gör att vi kan styra individuella belysningsstolpar och använda överkapaciteten i belysningsnätet kan användas till att ladda bilar, cyklar och elmopeder på stolpnivå. Genom att använda sig av den smarta styrningen förenklas samtidigt drift och underhåll för samtliga belysningspunkter.

Vattenfall såg att efterfrågan av laddplatser för elfordon och elcyklar ökade i takt med elektrifieringen av samhället, och har därför utvecklat Dynamic Grid Control. I vårt projekt med Askersunds kommun och Sustainable Innovation har vi skapat ett styrsystem som gör det möjligt att använda maximera befintlig infrastruktur. Styrsystemet är installerat med en inbyggd säkring i varje stolpe där varje belysningsstolpe tilldelas en IP-adress. Vattenfalls ansvar omfattar också drifts- och underhållsåtgärder, beredskap och reparationer. För att förenkla drift och underhåll har vi utvecklat ett visuella webgränssnitt med funktioner som jordfelsmätning och direktautomatiserad felrapportering i webgränssnittet och även genom exempelvis mail och SMS.

Det finns oändligt många möjligheter med Dynamic Grid Control genom tilläggsfunktioner som exempelvis laddning av elfordon och kameraövervakning. Dynamic Grid Control skapar förutsättningar för energieffektivisering av belysningsnätet vilket hjälper er att nå era miljömål. Vi förenklar ert budgetarbete med en fast månadsavgift får ni en god ekonomisk överblick.

Genom att samarbeta Vattenfall kan ni känna trygghet och har alltid tillgång till personal med mångårig belysningskompetens. Hör av er om ni vill veta mer om tjänsten och hur vi tillsammans utveckla er kommun.