Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Ändra från 1-fas till 3-fas upp till 250 ampere

Det tillkommer ingen extra anslutningsavgift när du gör en ändring från 1-fas till-3-fasanslutning. Tänk på att om din elmätare sitter inomhus så ska den flyttas till ett mätarskåp på husfasaden eller ett stativ. En auktoriserad elinstallatör utför installationsarbetet. Du bekostar mätarskåp och installation. Elinstallatören ska föranmäla och färdiganmäla ändringen till oss. 

På Elsäkerhetsverkets hemsida så kan du kontrollera att din elinstallatör är auktoriserad.

Till Elsäkerhetsverket