Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Avtalsvillkor och rättigheter

Dina avtalsvillkor och rättigheter

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el.

Alla avtalsvillkor, rättigheter hittar du under Villkor och rättigheter.

Mer information om ditt företags avtal och villkor hittar du under Mina avtal inne på Mina sidor.


Ersättning vid skada

Om du har fått skador som uppkommit av strömavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning.

Blankett skadeanmälan

Fyll i blanketten skadeanmälan och skicka den till:
Vattenfall Eldistribution AB
RU 2560
169 92 Stockholm

Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra Avtalsvillkor.