Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Tillfällig anslutning

Beställ anslutning

Behöver ditt företag ström under kortare tid än ett år, exempelvis under byggtiden eller annan kortvarig anslutning, kan du beställa en tillfällig anslutning.

Beställ tillfällig anslutning

 

Vill du läsa mer om hur en anslutning går till så hittar du all information under Ny anslutning.

Kom ihåg att: För att få el till din anläggning behöver du även ett elhandelsavtal. Elhandelsavtal kan du teckna med valfri elhandlare. Om du inte aktivt väljer en elhandelsföretag kommer du bli tilldelad ett anvisat avtal.