Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Elnätsavtal och priser

Våra priser

Vi ser till att elen snabbt och säkert transporteras via vårt elnät till din fastighet. Nätavgiften används till underhåll, drift och utveckling av elnäten i ditt område samt avläsning, mätning och administration. Här hittar du alla våra elnätspriser, från norr till söder.

Se våra priser