Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Din elanvändning

Följ din förbrukning

Att hålla koll på förbrukningen är ett bra sätt att sänka dina elkostnader. Vi läser av och samlar in data på den el ditt företag använder och du har själv tillgång till all information på Mina sidor.

På Min förbrukning kan du se, jämföra och följa din elanvändning över tid du kan även jämföra med mycket el du använde förra året, månaden eller veckan. Har du ett timavläst elhandelsavtal kan du följa din elanvändning timma för timma. Att hålla koll på din elanvändning är enkelt, vilket är bra om du vill sänka dina elkostnader. 

Logga in på Mina sidor