Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Dina avtal

Elnät och elhandel

För att elen ska fungera i dina lokaler behöver du två avtal.

Ett elavtal behöver du för att kunna börja använda elen. Det gäller den el du faktiskt förbrukar, allt från datorer till lampor.

Ett elnätsavtal som du tecknar med det elnätsbolag som äger elledningarna i ditt område. Det är elnätsbolaget som levererar elen fram till din dörr.

All information om ditt elnätsavtal med oss, så som säkringsstorlek, avgifter och förbrukning hittar du på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor


Flyttanmälan

Ska du flytta till vårt elnät? Då behöver du göra en flyttanmälan. Ring oss eller fyll i en flyttanmälan.

Till flyttanmälan