Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Elnätspriser

Våra priser

Din elnätsavgift används till underhåll, drift och utveckling av elnäten i ditt område samt avläsning, mätning och administration. Priset påverkas av olika faktorer:

  • Kostnaden för att transportera elen
  • Hur mycket ström du vill använder samtidigt, det vill säga säkringens storlek.
  • Hur tätbefolkat området är. Ju fler kunder som delar på nätet desto lägre blir den enskilda kostnaden.
  • Hur mycket som investerats i elnätet och vilket avkastningskrav elnätsföretaget har.

Avgiften består av två delar. En del för abonnemanget som är kopplad till storleken på din huvudsäkring samt en rörlig avgift för elöverföring per använd kilowattimme (kWh). Avgifterna skiljer sig beroende på om du bor i södra eller norra Sverige. 

Se våra prislistor