Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Belysning

Att modernisera belysningen kan ge positiva effekter på både energikostnaderna och produktiviteten. Du kan sänka belysningskostnaderna med upp till 80 procent, beroende på kvadratmeteryta och verksamhet.

En bra belysning innebär inte bara minskade kostnader. Den ökar även trivseln på arbetsplatsen. Minskad värmestrålning från belysningen kan dessutom minska behovet av kyla i lokalen.

Så här kan du sänka belysningskostnaden

 • Ändra vanor
  Att jobba med personalens beteende kan ge tydliga energibesparingar, utan att det kostar något. Det handlar om att ta ansvar för att lokalerna inte är upplysta i onödan, att få förståelse för kostnaden och vad man själv kan göra.

 • Se över armaturernas placering och skick
  Gör en rond och se över om armaturerna sitter på rätt ställe. Verksamheten kanske har ändrats sedan de sattes upp. Kan armaturerna minskas? Kan du minska på allmänbelysningen och ha mer punktbelysning på kritiska platser? Finns det trasiga eller uttjänta lampor?

 • Sektionera lokalerna
  Se om du kan dela upp stora lokaler i sektioner, så att du inte behöver ha allt tänt om det bara behövs belysning på en mindre del.

 • Byt arbetsplatsbelysning
  Byt gärna till lågenergi- eller LED-lampor. Tänk på att lampornas transformatorer även drar el i standbyläge. Behöver alla verkligen egen arbetsplatsbelysning eller räcker lokalens belysning? Ersätt gammal teknik med modern.

 • Se över din utomhusbelysning
  Du kan spara stora belopp både genom att ha din befintliga anläggning släckt när den inte behövs samt att använda ny modern teknik vid ny- och ombyggnad.

 • Välj rätt lampa
  Den tekniska utvecklingen inom belysning går snabbt. Några åtgärder som sparar energi är att byta T8-armaturer för lysrör till T5-armaturer, byta glödlampor till lågenergilampor eller LED-lampor och att installera dimfunktion, dagsljusavkänning och närvarostyrning.