Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Håll koll på din elanvändning

När du har du koll på din elanvändning märker du vad som händer när du gör förändringar i verksamheten eller genomför effektiviseringar. Genom att förstå och styra användningen kan du minska din energikostnad utan några stora investeringar.

Det totala värdet av en minskad elanvändning beror på ditt elpris och ditt elnätspris. Här finns information om ditt elnätspris. Om du vill veta vilka besparingar du kan göra på ditt elhandelsavtal kontaktar du din elhandlare.

Fast och rörlig kostnad

Elnätspriset består av två delar. En fast kostnad, abonnemangsavgift (kr/år), som beror på storleken på din huvudsäkring (ampere) och överföringsavgiften som är en rörlig kostnad som beror på din elanvändning (öre/kWh).

Genom att minska din elanvändning kan du minska den rörliga kostnaden i elnätspriset. Inklusive moms ligger överföringsavgiften på 26 öre/kWh. Om du minskar din elanvändning med 1 000 kWh per år minskar din årliga rörliga kostnad i elnätspriset med 1 000 * 0,26 = 260 kr/ år.

Om du hör till de kunder som har tidstariff har du istället två olika överföringsavgifter under året. Det är en avgift under höglasttid och en avgift under övrig tid. Inklusive moms ligger avgifterna på 53 öre/kWh under höglasttid och 14,5 öre/kWh under övrig tid. Om du minskar din elanvändning med 1 000 kWh per år under höglasttid minskar din årliga rörliga kostnad i elnätspriset med 1 000 * 0,53 = 530 kr/år. Motsvarande besparing under övrig tid är 145 kr.

Analysera förbrukningen vid olika tidpunkter

För att kunna analysera elförbrukningen i företaget behöver du veta hur mycket el du gör av med vid olika tidpunkter. Hur mycket du förbrukat framgår av elräkningen, När du loggar in på Mina sidor får du information om din elanvändning per år, månad, dygn och timme.

På Mina sidor hittar du också information om mätarställningar vid varje månadsslut om du har säkringsabonnemang. Har du ett elabonnemang med en säkringsstorlek över 63 A kan du se vilka effektuttag du har på ditt elabonnemang.

Abonnemangs- och säkringsoptimering

Abonnemangsoptimering handlar om att se över vilka effekttoppar som finns i elanvändningen. Syftet är dels att säkerställa att du betalar för rätt effektuttag, dels att se om du har möjlighet att välja en mindre säkring.

Kontakta vår kundservice om du vill ha rådgivning kring rätt säkring eller effekt.