Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Kylning

Vill du ha bättre arbetsmiljöklimat i din fastighet kan du använda dig av en kylanläggning. För att få den så energieffektiv som möjligt bör du ha ett serviceavtal med en auktoriserad kylfirma.

Numera har hus ofta många fönster, vilket leder till ett större kylbehov. Datoriseringen, bättre belysning och mindre kontorsyta per person påverkar också behovet av kyla. Men se upp så att värmen och kylan inte motverkar varandra. Den enkla grundregeln är att minska kylningen när det blir för kallt och minska värmen när det blir för varmt.

Auktoriserade kylfirmor

När du ska installera kyla rekommenderar vi att du kontaktar en kylfirma som är medlem i branschföreningen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP).

Kyla på olika sätt

Man kan dela in kylanläggningarna i fem grupper:

Komfortkyla ger en behaglig temperatur och luftfuktighet skapar ett bra inomhusklimat för människor och djur.

Industri- och processkyla är nödvändig för att säkerställa att våra matvaror håller sig fräscha under tillverkning och lagring. Tack vare kylanläggningar i ishallar kan vi åka skridskor oavsett årstid. Många processer inom den kemiska och tekniska industrin kräver också kyla.

Kommersiell kyla är samlingsnamnet för den kyla som används i butiker, storkök eller i mindre kyllager. Med en ökad befolkning har behovet av kyla blivit större.

Transportkyla håller kyl- och frysvaror på rätt temperatur och ser till att de inte förlorar kvalitet under transporten. Både kyl- och frystransporterna har ökat eftersom vi har stora centrallager där varorna förvaras i väntan på distribution till butiker och storkök.

Fjärrkyla fungerar ungefär som fjärrvärme. Kallt vatten produceras i en större anläggning och distribueras sedan i rör till kunderna. Fjärrkylan används främst i kontors- och affärslokaler men också för att kyla industriprocesser.

Tips för effektiv kyla

Diskutera gärna det här med din servicepartner:

  • Om du ökar förångningstemperaturen med en grad kan du sänka kylmaskinens energiförbrukning med tre procent.
  • Kan du sänka kondenseringstemperaturen med en grad så kan du spara ytterligare tre procent.
  • Kolla temperaturen i rummet där kylmaskinen står. Är det för varmt blir prestandan på kylmaskinen sämre.
  • Använd gärna kondensfilter som reducerar frost- och ispåbyggnad och som kan reducera energiförbrukning med 30 procent.