Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Uppvärmning

Behovet av värme skiljer sig mellan olika delar av landet. En fastighet i Kiruna har dubbelt så högt värmebehov som en motsvarande fastighet i Malmö. Men för båda gäller att en sänkning av inomhustemperaturen med en grad kan ge upp till fem procents energibesparing.

Låt värme och kyla jobba tillsammans

Många lokaler har både värme och kyla. Låt dem inte motverka varandra. Minska kylningen när det blir för kallt istället för att öka värmen. Och minska värmen när det är för varmt istället för att öka kylan.

Jämför med andra

En energibesiktning av dina lokaler gör det enklare att jämföra hur mycket energi du gör av med jämfört med likvärdiga lokaler.

Serva värmepannan

Har du egen värmepanna bör den regelbundet servas för bästa funktion. Du kan också överväga om till exempel en fjärrvärmeanslutning eller värmepump kan sänka kostnaderna. Möjlighet att återvinna frånluften från värmeväxlaren eller frånluftsvärmepump är ett smart alternativ.

Markvärme är dyr komfort

Har du markvärme i form av värmeslingor för att hålla trappor, infarter eller gångstråk fria från snö och is? Här kan kostnaderna bli höga och det finns all anledning att kontrollera styrutrustningen. Marktemperaturgivare och fukt- och snöindikator förenklar regleringen.

Undvik onödig uppvärmning

Det finns flera enkla saker du kan göra för att effektivisera uppvärmningen i din fastighet:

  • Sök efter onödigt luftläckage. Står något fönster öppet utan att det är befogat?
  • Isolera otäta fönster, rör och byggnader.
  • Se regelbundet över styr- och reglersystem.
  • Kontrollera att termostaten fungerar och att elementet stängs av när det inte finns något behov att värma rummet.

Byt fönster och isolera

Ibland räcker det inte med enklare åtgärder, utan du kan behöva byta fönster eller tilläggsisolera.

Byta fönster 
Avskrivningstiden för att byta fönster är mellan 20 och 25 år och besparingen mellan 10 och 12 procent av kostnaden. Gör en beräkning på lönsamheten. Jämför olika fönstertyper och då speciellt U-värden och energimärkningen. Välj fönster som har uteluftsventiler om du har självdrag eller frånluft.

Bättra på isoleringen
Isolering av vindsbjälklaget skulle före 1975 vara 15 centimeter. Rekommendationen från Boverket idag ligger på 50 centimeter. Gör en kalkyl och se om det lönar sig att tilläggsisolera. Ta gärna med kostnaden för att ta bort fuktig isolering, isolering av yttertak och lufttätning av genomföringar och vindsluckor. Ett tips är att ta in en fuktexpert i projektet.

Bygga nytt
Passa på att tänka på energifrågorna när du bygger nytt. Det du betalar för att få effektiva energilösningar behöver faktiskt inte bli så mycket extra.