Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Vatten

Vill du sänka vattenförbrukningen ska du se till att kranar och toaletter inte läcker. En läckande varmvattenkran kan kosta mycket pengar i onödan. Håll även koll på att vatten som används till kylning inte läcker, till exempel kondensorelement i ventilation och kylmaskin.

Isolera vattenrören

Det är energieffektivt att isolera rör, speciellt varmvatten- och vvc-ledningar som är varma året runt. Till exempel, om ett två meter långt oisolerat kopparrör med 60-gradigt tappvarmvatten och rördimension på 35 millimeter isoleras med 60 millimeter mineralull, sparar du cirka 700 kronor per år.

Smarta tekniska lösningar för att spara på vatten

Att spara på vatten – framför allt varmvatten – är lönsamt. En ny blandare, ändrade vanor och besparingstekniker för vatten gör att du troligtvis sparar 40 procent kallvatten och 30 procent varmvatten. Ofta minskar vattenanvändningen när du har individuell debitering av vatten.

Det finns smart teknik som hjälper dig spara vatten – här är några exempel:

  • Ekoeffekt. När blandaren öppnas får du komfortflöde. För att få fullflöde lyfter du spaken i översta läget. När spaken släpps återgår blandaren till det förinställda komfortflödet.
  • TT-funktion. Fungerar på samma sätt som ekoeffekten med skillnaden att TT-funktionen sparar energi. För att få maximal temperatur på vattnet krävs det att spaken förs fullt ut till vänster och hålls kvar. När spaken släpps återgår blandaren till den förinställda komforttemperaturen.
  • Mora ESS. Konventionella engreppskranar ger ljummet vatten när spaken lyfts rakt upp. Med Mora ESS-tekniken får du kallt vatten i samma läge. Först när spaken aktivt förs över centrumlinjen börjar varmvatteninblandningen.
  • Ekoknapp. När blandaren öppnas får du komfortflöde. För att få fullflöde och maximal temperatur måste en knapp hållas in och spaken kan då lyftas och vridas ytterligare.
  • Lågflödesstrålsamlare. Med lågflödesstrålsamlare blandas luft in i vattenstrålen. På så sätt minskar vattenflödet utan att den blötande effekten försämras.