Energiskatt

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver och dels var verksamheten bedrivs.

Riksdagen har beslutat att från och med den 1 januari 2018 skall elnätbolagen, istället för elhandelsbolagen, ta upp energiskatten för att sedan betala in skatten till staten. Det betyder att från och med januari 2018, kommer du att få en ny rad på din elnätsfaktura för energiskatten. På din faktura från ditt elhandelsbolag, kommer motsvarande rad att tas bort.

Riksdagen bestämmer reglerna för energiskatt på el, bl.a. skattesatsen (öre/kWh).

Energiskatt på el tas ut med bara en skattesats, men för vissa verksamheter och för användning i vissa kommuner görs ett avdrag (skattesatsen är lägre).

I följande län och kommuner är energiskatten lägre för företag med viss verksamhet. Det gäller företag som bedriver industriell verksamhet, jordbruks-, skogsbruks-, eller vattenbruksverksamhet, samt elanvändning i datorhall eller som landström.

  • Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
  • Gävleborgs län: Ljusdal
  • Jämtlands län: samtliga kommuner 
  • Norrbottens län: samtliga kommuner
  • Värmlands län: Torsby
  • Västerbottens län: samtliga kommuner
  • Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik

Företag behöver fylla i och skicka in en försäkransblankett till oss för att kunna få avdrag. "Försäkran om skatteavdrag för elektrisk kraft"

Företag som bedriver industriell verksamhet såsom, jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, samt elanvändning i datorhall eller landström, i ovanstående kommuner, kan ansöka om återbetalning för en del av energiskatten på el från Skatteverket.

Villkoren bygger på EU:s statsstödsregler. Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter vare sig direkt på elfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

Företag (med stor förbrukning av el) kan ansöka om "frivillig skatteskyldighet". Företaget ansvarar själv för skatteavdragen och behöver inte ansöka om återbetalning.

Läs mer om energiskatt på Skatteverkets hemsida

Vanliga frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga?

På våra kundservicesidor hittar du information om el och elnätet. Vi hjälper dig gärna med dina frågor om flytt, anslutningar, faktura och betalning samt Mina sidor.

Till kundservice