Energiskatt

Energiskatt på el tas ut med bara en skattesats, men för vissa verksamheter och för användning i vissa kommuner görs ett avdrag (skattesatsen är lägre).

Skattesatsen från 1 januari 2021 är 35,6 öre/kWh exklusive moms.

Skatteavdrag

I följande län och kommuner är energiskatten lägre för företag inom tjänstesektorn. 

  • Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
  • Gävleborgs län: Ljusdal
  • Jämtlands län: samtliga kommuner 
  • Norrbottens län: samtliga kommuner
  • Värmlands län: Torsby
  • Västerbottens län: samtliga kommuner
  • Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik

Företag behöver fylla i och skicka in en försäkransblankett till oss för att kunna få avdrag. "Försäkran om skatteavdrag för elektrisk kraft"

Företag som bedriver industriell verksamhet, jordbruks-, skogsbruks, eller vattenbruksverksamhet, samt elanvändning i datorhall eller som landström kan ansöka om återbetalning av energiskatt från Skatteverket.

Villkoren bygger på EU:s statsstödsregler. Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter vare sig direkt på elfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

Företag (med stor förbrukning av el) kan ansöka om "frivillig skatteskyldighet". Företaget ansvarar själv för skatteavdragen och behöver inte ansöka om återbetalning.

Fakta om energiskatten

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver och dels var verksamheten bedrivs. Från den 1 januari 2018 har elnätbolagen, istället för elhandelsbolagen, tagit upp energiskatten för att sedan betala in skatten till staten. 

Riksdagen bestämmer reglerna för energiskatt på el, bl.a. skattesatsen (öre/kWh).

Läs mer om energiskatt på Skatteverkets hemsida

Hittar du inte svaret på din fråga?

På våra kundservicesidor hittar du information om el och elnätet. Vi hjälper dig gärna med dina frågor om flytt, anslutningar, faktura och betalning samt Mina sidor.

Till kundservice