Fakturaförklaring

Din faktura består av tre sidor.

 • En sammanställning av den faktiska förbrukningen där du hittar beloppet som ska betalas, betalningsinformation och dina kunduppgifter.
 • Ett informationsblad där du hittar mer information om vart du ska vända dig vid ett strömavbrott, hur du gör om du ska flytta samt dina rättigheter som kund.
 • En specifikation av den faktiska förbrukningen där du kan läsa mer om din elanvändning i detalj samt se vilket avtal du har.

Klicka på någon av sidorna nedan för att få en förklaring över fakturans olika delar.


 • Sida 1

  Sida 1

  Sida 2

  Sida 2

  Sida 3

  Sida 3

 • Sida 3

  Anläggningsuppgifter och elnätskostnader

  1. Här ser du dina anläggningsuppgifter, såsom adress och vilket område den tillhör samt ditt anläggningsID och områdesID. Dessa uppgifter kan vara bra att ha till hands om du kontaktar vår kundservice.

  2Fakturanumret samt det datum då vi skickade ut fakturan till dig.

  3. Din beräknade årsförbrukning är baserat på föregående tolv månader.

  4Mätarnumret är din elmätares identitet, det står också utskrivet på mätaren. Debiterad kWh visar hur mycket el du har förbrukat enligt värden avlästa från elmätaren.     

  5. Här ser du ditt elnätsavtal och en specificering av dina elnätskostnader.  Du kan se exakt hur stor del av årsavgiften du betalar på denna faktura, hur mycket du betalar i energiskatt, hur stor del av summan som utgörs av moms och hur mycket du betalar per kWh.

  Vänligen notera: Från och med den 1 januari 2018 tar elnätsbolagen över energiskatten från elhandelsbolagen. Här ser du därför en ny rad för energiskatten. Flytten av energiskatten innebär inga ökade kostnader för dig. 

 • Sida 2

  Informationsblad

  1. Momsfördelningen visar hur stor del av fakturabeloppet som består av momsavgifter. Här ser du även våra momsregistreringsnummer.

  2. Här ser du alla våra företagsuppgifter

  3. Övrig information som redogör för hur du går till väga vid flytt, hur våra avtalsvillkor ser ut samt vilka rättigheter du har som konsument. Här finns även kortare information om vad du kan hitta på Mina sidor.

 • Sida 1

  Dina kunduppgifter och din förbrukning

  1. Ditt kundnummer och din PIN-kod använder du för att logga in på Mina sidor.  Här ser du även ditt anläggningsID, ditt områdesID samt din anläggningsadress. Dessa uppgifter kan också vara bra att ha till hands när du kontaktar oss för eventuella frågor.

  2. Fakturanumret samt det datum då vi skickade ut fakturan till dig.

  3. Adressen dit fakturan skickas. Den behöver inte nödvändigtvis vara samma som anläggningens adress. 

  4Elnätskostnaden visar din totala elnätskostnad inklusive energiskatt. 

  Inbetalningsuppgifter och fakturabelopp

  5. Fakturans förfallodatum (oss tillhanda senast) samt fakturans totala kostnad du ska betala.

  6. Vårt BankGiro-nummer/PlusGiro-nummer som du betalar till. Om du ska betala fakturan från en utländsk bank behöver du också uppge BIC/SWIFT och IBAN-nummer som du hittar i rutan ovanför.

  7. Fakturans OCR-nummer, också kallat referensnummer. OCR-numret behöver alltid uppges vid betalning, men om du betalar via e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan automatiskt ifyllt. 

  8. Fakturans OCR-nummer, belopp samt vårt BankGiro-nummer/PlusGiro-nummer. Detta är raden som ska läsas av om du skannar in fakturan för betalning.

   

Hittar du inte svaret på din fråga?

På våra kundservicesidor hittar du information om el och elnätet. Vi hjälper dig gärna med dina frågor om flytt, anslutningar, faktura och betalning samt Mina sidor.

Till kundservice