Sida 1

Dina kunduppgifter och din förbrukning

1. Ditt kundnummer och din PIN-kod använder du för att logga in på Mina sidor.  Här ser du även ditt anläggningsID, ditt områdesID samt din anläggningsadress. Dessa uppgifter kan också vara bra att ha till hands när du kontaktar oss för eventuella frågor.

2. Fakturanumret samt det datum då vi skickade ut fakturan till dig.

3. Adressen dit fakturan skickas. Den behöver inte nödvändigtvis vara samma som anläggningens adress. 

4Elnätskostnaden visar din totala elnätskostnad inklusive energiskatt. 

Inbetalningsuppgifter och fakturabelopp

5. Fakturans förfallodatum (oss tillhanda senast) samt fakturans totala kostnad du ska betala.

6. Vårt BankGiro-nummer/PlusGiro-nummer som du betalar till. Om du ska betala fakturan från en utländsk bank behöver du också uppge BIC/SWIFT och IBAN-nummer som du hittar i rutan ovanför.

7. Fakturans OCR-nummer, också kallat referensnummer. OCR-numret behöver alltid uppges vid betalning, men om du betalar via e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan automatiskt ifyllt. 

8. Fakturans OCR-nummer, belopp samt vårt BankGiro-nummer/PlusGiro-nummer. Detta är raden som ska läsas av om du skannar in fakturan för betalning.