Sida 3

Anläggningsuppgifter och elnätskostnader

1. Här ser du dina anläggningsuppgifter, såsom adress och vilket område den tillhör samt ditt anläggningsID och områdesID. Dessa uppgifter kan vara bra att ha till hands om du kontaktar vår kundservice.

2Fakturanumret samt det datum då vi skickade ut fakturan till dig.

3. Din beräknade årsförbrukning är baserat på föregående tolv månader.

4Mätarnumret är din elmätares identitet, det står också utskrivet på mätaren. Debiterad kWh visar hur mycket el du har förbrukat enligt värden avlästa från elmätaren.     

5. Här ser du ditt elnätsavtal och en specificering av dina elnätskostnader.  Du kan se exakt hur stor del av årsavgiften du betalar på denna faktura, hur mycket du betalar i energiskatt, hur stor del av summan som utgörs av moms och hur mycket du betalar per kWh.

Vänligen notera: Från och med den 1 januari 2018 tar elnätsbolagen över energiskatten från elhandelsbolagen. Här ser du därför en ny rad för energiskatten. Flytten av energiskatten innebär inga ökade kostnader för dig.