Skillnaden mellan elnät och elhandel

Olika bolag

Om Vattenfall äger elnätet där ditt företagets anläggning finns kommer ni även i fortsättningen att få fakturor från oss, för elnätsabonnemang och elöverföring. Vi ansvarar för att transportera elen till anläggningen. Elnätsbolag kan ditt företag inte välja själv utan det styrs av var i landet anläggningen ligger. Till er elleverantör, som ditt företag själva väljer betalar ni ett elpris, elcertifikat, skatt och moms samt en eventuell fast avgift.