Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Skillnaden mellan elnät och elhandel

Olika bolag

Om Vattenfall äger elnätet där ditt företagets anläggning finns kommer ni även i fortsättningen att få fakturor från oss, för elnätsabonnemang och elöverföring. Vi ansvarar för att transportera elen till anläggningen. Elnätsbolag kan ditt företag inte välja själv utan det styrs av var i landet anläggningen ligger. Till er elleverantör, som ditt företag själva väljer betalar ni ett elpris, elcertifikat, skatt och moms samt en eventuell fast avgift.