Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Anmäla strömavbrott

Behöver jag anmäla?

Är du kund hos Vattenfall Eldistribution kan du själv se om avbrottet redan är registrerat på vår avbrottskarta. Om det redan är registrerat betyder det att vi jobbar på att avhjälpa felet och du behöver inte anmäla det till oss. Eventuell avbrottsersättning utgår automatiskt på kommande faktura. I avbrottskartan kan du också följa utvecklingen på avbrottet.

Till avbrottskartan

 

Om du har en annan elnätsleverantör är det dit du ska vända dig för information om eventuellt avbrott. Se vem som äger elnätet var.

Till Nätområden

Har du ett pågående strömavbrott som inte syns på kartan så ringer du in och anmäler det.
Felanmälan har öppet dygnet runt 020-82 58 58


Kontrollera avbrottet

  • Är ditt företag helt eller delvis utan el? Kontrollera om en säkring har gått. Det kan vara antingen en huvudsäkring eller en säkring i ditt företags elcentral.
  • Är även grannarna utan el? Har grannen ström är det troligtvis fel på ditt företags egen anläggning. Om det även är mörkt och strömlöst hos grannarna kan det bero på ett fel i elnätet.