Dina rättigheter

Kundlöfte och avtalsvillkor

Vår vision är att du som är kund hos oss ska vara hundra procent nöjd. Med vårt kundlöfte sätter vi press på oss själva. Uppfyller vi inte vårt löfte får ditt företag ersättning.

Ersättning

Om ditt företag drabbas av strömavbrott och är anslutet till vårt regionnät får du kompensation redan efter två timmar. Är ditt företag anslutet till vårt lokalnät får du kompensation efter fyra timmar. Det är vårt kundlöfte. Beloppet dras automatiskt av på en kommande faktura inom sex månader efter avbrottet.

Läs mer om vårt kundlöfte

Om avbrottet varar mer än 12 timmar utgår istället den lagstadgade avbrottsersättningen, se tabell nedan. Beloppet dras automatiskt av på en kommande faktura.

  • 12 - 24 timmar: 12,5 procent av din årliga elnätskostnad*, dock lägst 1 000 kr.
  • 24 - 48 timmar: 37,5 procent av din årliga elnätskostnad*, dock lägst 2 000 kr.
  • 48 - 72 timmar: 62,5 procent din årliga elnätskostnad*, dock lägst 3 000 kr.
  • 72 timmar och uppåt : Se Villkor för avbrottsersättning (PDF)

* Har ditt företag säkringsabonnemang är den årliga elnätskostnaden summan av abonnemangsavgiften för huvudsäkringen och överföringsavgiften för ditt företags beräknade årsförbrukning. För effektabonnemang är den årliga elnätskostnaden summan av fasta avgifter, effektavgifter och överföringsavgifter. Kostnaden beräknas exklusive moms.

Läs mer om förutsättningar för hur och när avbrottsersättning utgår i våra Avtalsvillkor.


Ersättning vid skada

Om du har fått skador som uppkommit av strömavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning.

Skadeanmälanblankett 

Fyll i blanketten och skicka den till:
Vattenfall Eldistribution AB
RU 2560
169 92 Stockholm

Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra Avtalsvillkor.

Hittar du inte svaret på din fråga?

På våra kundservicesidor hittar du information om el och elnätet. Vi hjälper dig gärna med dina frågor om flytt, anslutningar, faktura och betalning samt Mina sidor.

Till kundservice