Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Dina rättigheter

Vår vision är att du som är kund hos oss ska vara hundra procent nöjd. 

Om du har fått skador som uppkommit av strömavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning.

Skadeanmälanblankett 

Fyll i blanketten och skicka den till:
Vattenfall Eldistribution AB
RU 2560
169 92 Stockholm

Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra Avtalsvillkor.