Beställ bevakning vid trädfällning

Ska du fälla träd nära Vattenfalls ledning? Då vill vi att du kontaktar oss innan, så att vi kan vara med och bevaka/samordna att vår elledning inte kommer till skada.

Vi övervakar mindre arbeten kostnadsfritt och ser till att det utförs på ett säkert sätt. Bevakning/samordning kan du beställa via Kundservice eller via formuläret nedan.

  • Om du fäller träd på våra ledningar eller frilägger elkablar vid schaktning, kan det medföra livsfara för både dig och andra. Dessutom kan du bli ersättningsskyldig för skadorna på elnätet.
  • Bevakning/samordning är vanligtvis kostnadsfri, kontakta oss senast sju arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas.

Tänk på att vi på Vattenfall Eldistribution inte genomför själva trädfällningen. Behöver du hjälp med trädfällningen anlitar du en kunnig entreprenör för jobbet.

Här kan du läsa Vattenfall Eldistributions riktlinjer gällande markarbeten och beställning för anvisning av elkablar.