Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Gräv inte utan koll

Att inte veta vilka ledningar och rör som ligger var, kan leda till att ni skadar eller gräver av el-, tele-, fiber-, och vattenledningar från antingen oss eller andra företag. Det skapar irritation, tar tid att laga och kan innebära skaderisker för både era medarbetare och er utrustning.

Ta inga risker, kontakta istället Ledningskollen innan ni sätter igång och gräver. Beställ ledningsavisning 10-15 arbetsdagar före igångsättning på webbtjänsten Ledningskollen.se. Mottagning av beställningar för ledningsanvisningar görs på arbetsdagar under normal arbetstid.

Ledningskarta är kostnadsfri och skickas normalt inom 1-2 dygn. Anvisning på plats utförs kostnadsfritt och planeras för genomförande tidigast 7 arbetsdagar efter beställning.

 
Vid konstaterad eller misstänkt skada 

Kontakta genast Vattenfall Eldistributions Strömavbrott och Felanmälan på telefon 020-82 58 58. Uppge referensnummer för ledningsanvisningen. Stanna kvar och bevaka.

OBS! EN SKADAD ELKABEL KAN VARA LIVSFARLIG, RÖR DEN INTE OCH GÅ EJ NÄRA!

Gräv med koll. Det blir säkrast så.

Vattenfall Eldistributions riktlinjer gällande markarbeten och beställning för anvisning av elkablar

 

Beställ ledningsanvisning på Ledningskollen.se