Elintensiv anslutning

För företag som planerar att ansluta en verksamhet med en kapacitet över 5MW eller en produktionsanläggning med anslutningseffekt över 300 kW.

Fyll i formulär.

 *
Önskat anslutningsdatum: krävs
{{formFieldObj.constructionId}}
Organisationsnummer: krävs Ogiltigt Organisationsnummer:
{{formFieldObj.customerNumber}}
krävs Ogiltigt
{{formFieldObj.companyName}}
Företagsnamn (endast bokstäver): krävs Ogiltigt Företagsnamn (endast bokstäver):
{{formFieldObj.firstName}}
Kontaktperson: krävs Ogiltigt Kontaktperson:
{{formFieldObj.lastName}}

krävs

Ogiltigt

{{formFieldObj.personalNum}}

krävs

Fyll i ditt : xxxxxxxx-xxxx eller xxxxxx-xxxx

{{formFieldObj.address}}

Företagets fullständiga postadress: krävs

{{formFieldObj.postNum}}

krävs

Fyll i ditt postnummer xxx xx

{{formFieldObj.place}}

krävs

{{formFieldObj.phoneNumber}}

Telefonnummer till kontaktperson: krävs

Inte ett giltigt Telefonnummer till kontaktperson:

{{formFieldObj.emailId}}

E-post till kontaktperson: krävs

Inte en giltig E-post till kontaktperson:

Vänligen bekräfta din e-postadress

E-postadresserna stämmer inte överens

Välj fil
  • {{f.name}} Stäng
Bifoga karta med inritad geografisk utsträckning (pdf, jpeg, png - max 6MB) krävs Endast {{formFieldObj.maxFileCount}} fil kan laddas upp
 *

Projektets namn: krävs

 *

Ange uppskattad effekt för anslutningen i heltal MW krävs

 *

AnläggningsID (fylls endast i vid "Utökad effekt i befintlig anslutning") krävs

 *

Koordinater för önskad anslutningspunkt till Vattenfalls elnät (SWEREF 99) krävs

 *

Kortfattad beskrivning av projektet: krävs

 *

Projektets geografiska placering (ort): krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

Uppgifter markerade med asterisk (*) måste fyllas i.

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Vanliga anledningar till att vi hanterar dina personuppgifter kan t.ex. vara i syfte att utföra en tjänst som du har begärt eller som del av relationen med dig som kund, intressent, ombud eller leverantör. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på www.vattenfalleldistribution.se/personuppgifter/. Du kan nå vårt dataskyddsombud på dpo.nordics@vattenfall.com eller 08–739 50 00. Frågor som rör personuppgiftsbehandling kan du ställa till dataskyddsombudet eller via det allmänna kontaktformuläret på vår webb.

Hoppsan! Något gick fel. Försök igen senare.