Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Elnätet är mycket känsligt för åskväder. Här har vi samlat våra bästa tips för vad du kan göra för att skydda ditt företags fastighet under ett åskväder.

När det åskar

  • Dra ur sladdarna

Vill du vara säker ska du dra ur alla sladdar till TV, stereo, telefon, antennkablar samt kablarna till datorn. Dra också ur el-, tele- och antennkablar. Är du i en byggnad, som inte har åskskydd, ska du hålla dig borta från telefon-, el- och rörledningar när åskan är mycket nära.

  • Installera åskskydd - det kan löna sig

Åsknedslag är inte bara farligt för elektronik och elektriska apparater, utan kan också orsaka brand och personskada. Om det åskar mycket där du bor eller om din bostad är ansluten till en luftledning, kan det vara klokt att låta installera ett åskskydd. Anlita alltid en elinstallatör som hjälper dig med rådgivning och installation. Vissa försäkringsbolag ger dig bättre villkor om du har åskskydd.

Mer om åskskydd

Åskskyddets uppgift är att fånga in blixturladdningen och avleda blixten från byggnaden ned till marken. Det finns olika slags åskskydd, en behörig elinstallatör kan tipsa om vad som passar just dig och ditt hus.

När du ser över åskskyddet är det viktigt att ta med både el- och teleledningar. Även andra metalliska ledningar för till exempel bredband, fjärrvärme och vattenledningar kan leda in åskan. Vänd dig alltid till en behörig elinstallatör för råd och installation.

Åskskydd och jordtag

Ett jordtag är enkelt uttryckt en nedgrävd grov kopparlina i marken, som ansluts till jordskenan i husets mätarskåp (sitter oftast utanför huset) och elcentral (även kallat säkringsskåp eller proppskåp och sitter oftast inne i huset).

Elinstallatören kan bedöma om åskskyddet behöver kompletteras med ett jordtag.

Att tänka på när du beställer åskskydd:

  • Vilken eller vilka klasser har åskskyddet?
  • Har åskskyddet en indikering som visar när det fungerar eller ej?
  • Hur lätt är det att byta ut om det skulle gå sönder?
  • Hur länge kan du räkna med att åskskyddet ska hålla?

Åskskydd delas in i tre klasser:

  • Grovskydd: Monteras vanligtvis vid mätarskåpet
  • Mellanskydd: Monteras vanligtvis vid husets elcentral
  • Finskydd: Kallas även apparatskydd och monteras vanligtvis i vägguttaget vid apparaten

För att elektriska apparater ska vara fullt skyddade mot åska måste åskskyddet motsvara alla tre klasserna.

Elnätet är mycket känsligt för åskväder

Vi får prognoser från SMHI där vi kan se i vilken riktning åskvädret rör sig och när det kan vara slut. Med ledning av prognoserna kan vi förbereda oss och öka personalstyrkan för att kunna ta hand om eventuella skador.