Ersättning och skadeanmälan

Vi betalar ut ersättning till ditt företag vid strömavbrott. Du får kompensation redan efter 2 timmar om ditt företag är anslutet till regionnätet, eller efter 4 timmar om företaget är anslutet till vårt lokalnät.

Ersättning vid strömavbrott

Den lagstadgade avbrottsersättningen utgår för ett elavbrott som pågår i minst 12 timmar, men vi ersätter dig redan efter 4 timmar vilket är en del av vårt kundlöfte till dig. Beloppet dras automatiskt av på en kommande faktura inom 3 månader efter avbrottet. Avbrottsersättning som utges vid långvarigt elavbrott är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan ha uppstått. Därför avräknas avbrottsersättningen från eventuellt skadestånd.

För strömavbrott som pågår längre än 12 timmar utgår istället den lagstadgade avbrottsersättningen:

12–24 timmar: 12,5 procent av din årliga elnätskostnad*, dock lägst 1 000 kr.

24–48 timmar: 37,5 procent av din årliga elnätskostnad*, dock lägst 2 000 kr.

48–72 timmar: 62,5 procent din årliga elnätskostnad*, dock lägst 3 000 kr.

72 timmar och uppåt: Se villkor för avbrottsersättning (PDF)

* Har ditt företag säkringsabonnemang är den årliga elnätskostnaden summan av abonnemangsavgiften för huvudsäkringen och överföringsavgiften för ditt företags beräknade årsförbrukning. För effektabonnemang är den årliga elnätskostnaden summan av fasta avgifter, effektavgifter och överföringsavgifter. Kostnaden beräknas exklusive moms.

Läs mer om förutsättningar för hur och när avbrottsersättning utgår i Våra avtalsvillkor.

Ersättning vid skada

Om ditt företag har fått skador på grund av strömavbrott, annan störning i elöverföringen eller brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. Gör en anmälan via vår blankett för skadeanmälan.

Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra Allmänna avtalsvillkor eller kontakta ditt företags kundansvarig för övriga frågor och funderingar.