Villkor och rättigheter

Här hittar du information som gäller ditt företags villkor och rättigheter. Läs mer om vårt kundlöfte och se våra avtalsvillkor.

Vårt kundlöfte - med dig i fokus

  • Strömavbrott

Vid strömavbrott längre än 4 timmar kompenserar vi dig med 500 kronor, om du har ett säkringsabonnemang (16–63 A).

Om du har ett effektabonnemang (>80 A) kompenserar vi dig med 4 procent av den beräknade årliga elnätskostnaden, eller lägst 500 kronor.

Kompensationen regleras automatiskt på en kommande elnätsfaktura. Är strömavbrottet längre än 12 timmar betalar vi istället ut avbrottsersättning enligt lag, med minst 1000 kronor.

  • Elanslutning

När ditt företag vill beställa en ny elanslutning eller ändra en befintlig, hjälper vi dig att hitta den bästa tekniska lösningen utifrån ditt företags behov.

Under arbetets gång får du ett datum för när du kan förvänta dig att vi är klara med vårt arbete till ditt företags tomtgräns. Om vi inte håller det utlovade datumet för den nya elanslutningen (16–63 A) kompenserar vi dig genom att reducera anslutningsavgiften på din faktura, med 10 procent.

  • Spänningsnivå

Om du upplever att ditt företag inte har rätt spänningsnivå så kontaktar du oss. Vi utreder om matningsspänningen håller god kvalitet enligt föreskriften EIFS 2013:1, där matningsspänningen 230V får variera ±10 procent (207–253 V).

När vi konstaterat att du inte har rätt spänningsnivå behöver du inte betala någon fast abonnemangsavgift för perioden från din anmälan tills vi åtgärdat spänningsnivån. Kompensationen förutsätter att du har ett säkringsabonnemang (16–63 A) och att du inte överskridit ditt abonnemang. Det förutsätter också att du varit behjälplig med information för utredningen och att problemet inte har orsakats av ditt företags utrustning, som ska vara CE-märkt.

Här kan du läsa våra fullständiga kundlöften.

Våra avtalsvillkor

Vattenfall Eldistribution AB tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket.