Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Vattenfall Eldistribution AB uppmärksammar Earth Hour

Vattenfall Eldistribution uppmärksammar initiativet Earth Hour och skänker pengar till organisationen GiveWatts. För varje procent som elanvändningen minskar under Earth Hour skänker företaget 10.000 kr till solenergilampor och bidrar till längre studietid per dygn och i förlängningen en bättre hälsa för ungdomar och barn i utsatta områden.

23/03/2017

I år äger Earth Hour, världens största årliga klimatmanifestation, rum lördagen den 25 mars klockan 20:30–21:30. Företag, organisationer, städer och privatpersoner i hela världen kommer att släcka belysningen i en timmes tid som en symbolhandling. På Vattenfalls Eldistributions kontor och anläggningar kommer belysningen att släckas under en timme för att visa att man stödjer initiativet och att man tar klimatfrågan på allvar.

Initiativ som bidrar till en ljusare framtid
Tillgången till elektricitet är något som ofta tas för givet, men över 1.3 miljarder människor – var fjärde människa på jorden – saknar idag tillgång till elektricitet. De allra flesta av dessa är familjer i Afrika eller Asien. Det har Vattenfall Eldistribution tagit fasta på när man uppmärksammar Earth Hour och stöttar därför kampanjen Give Watts. Vattenfall Eldistribution ger 20 solenergilampor, motsvarande 10.000 kr i bidrag för varje procent som elanvändningen sjunker under Earth Hour. Detta gör att barn och ungdomar har tillgång till ljus och mer studietid per dygn. Därtill skänker man en solenergilampa för vare minut under Earth Hour, dvs 60 solenergilampor. Solenergilampor är i många fall första steget mot en hållbar framtid med bättre hälsa. 

̶ ̶  Om vi med ett litet bidrag kan medverka till en ljusare framtid och att fler barn och ungdomar får möjlighet att studera kvällstid är det självklart något som vi tycker är värdefullt att stödja, säger Eva Vitell, chef Kund & Marknad på Vattenfall Eldistribution AB. Nu hoppas vi att det är många som tar tillfället att släcka ned belysningen och uppmärksamma klimatfrågan under Earth Hour, så att vi kan se en skillnad i förbrukningen.


Fakta GiveWatts

Att ha tillgång till el är något vi alla tar för givet. För 1,3 miljarder människor runt om i världen är det inte så. För dem är en öppen eld och en fotogenlampa den enda energikällan. Skolläxor blir en utmaning, och utan utbildning är det svårt att förverkliga sina drömmar. GiveWatts arbetar för att ändra på denna situation.

GiveWatts är en organisation som arbetar med utveckling där det behövs. En solenergilampa ger inte bara rent ljus utan förbättrar även markant studieresultaten eftersom barnen kan göra sina läxor hemma. Då familjens användande av fotogen minskar sparar ett hushåll i genomsnitt mer än ca 1400 SEK per år per år tack vare en lampa. Familjens hälsa förbättras också när de slipper andas det skadliga oset från fotogen.