Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Vattenfall och ABB belönas med IEEE Milestone

IEEE Milestone uppmärksammar den banbrytande tekniken i världens första HVDC-länk i kommersiell drift.

15/05/2017

Vattenfall Eldistribution och ABB får utmärkelsen IEEE Milestone av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) för den länk för högspänd likströmsöverföring som byggdes mellan Gotland och fastlandet 1954. Gotlandslänken får den prestigefulla utmärkelsen i egenskap av världens första HVDC-länk i kommersiell drift.

IEEE Milestones uppmärksammar avgörande tekniska landvinningar och banbrytande händelser i elektricitetens historia. Tidigare Milestones har tilldelats tekniska innovationer och teknisk briljans som Maxwells ekvationer, glödlampan, CD-spelaren och internets födelse. IEEE är världens största yrkesorganisation för tekniker med fler än 400 000 medlemmar.

 ̶  Vi är mycket hedrade över den här utmärkelsen och fortsätter vårt arbete med att utveckla elnätet med nya smarta, digitala och hållbara lösningar för framtidens energisystem, säger Annika Viklund, affärsområdeschef Vattenfall Distribution. 

På 1950-talet växte elkonsumtionen snabbt i Sverige, men landets stora vattenkraftsreserver fanns i Norrland, över 100 mil från de stora förbrukningsområdena i söder. En lösning behövdes för att tillförlitligt och ekonomiskt överföra elkraft över långa avstånd. Gotland tvingades till exempel producera sin egen el till dubbla kostnaden jämfört med fastlandet.  Allt detta förändras med den första kommersiella HVDC-länken. Elkraften överfördes via en 96 kilometer lång sjökabel mellan Västervik på fastlandet och Ygne, ett samhälle söder om Visby på Gotland. Överföringen hade en spänningsnivå på 100 kV och en överföringskapacitet på 20 MW.

Gotlandslänken har efter hand uppgraderats i takt med att HVDC-tekniken utvecklats. Idag har länken en spänningsnivå på 150 kV och en överföringskapacitet på 320 MW. Den tillgodoser behoven av elektricitet hos de 60 000 invånarna på Gotland och möjliggör att vindkraft som skapas på ön kan föras över till fastlandet. Under 2016 påbörjades en ytterligare uppgradering av länken, vilket kommer att förstärka kapaciteten och möjliggöra att en ökad mängd vindkraftsgenerad el på Gotland kan integreras i elnätet. Uppgraderingen är planerad att färdigställas 2018.

Vattenfall Eldistribution fortsätter att utveckla elnätet för att möta samhällets och kundernas förväntningar. Nyligen slutfördes, ”Smart Grid Gotland”, ett utvecklingsprojekt med en stor andel variabel elproduktion, där ny automatiserad teknik ger företagets kunder både säkrare elleveranser och möjlighet att påverka sin elanvändning.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfall Eldistribution AB
Roger Lindmark, 070-695 59 42, roger.lindmark@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/VattenfallEldistribution

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum

Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se